sk sk

Document detail

Download document
Name Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 15. decembra 2014 č. 4/2014 k vnútornému kontrolnému systému platobnej inštitúcie, inštitúcie elektronických peňazí, pobočky zahraničnej platobnej inštitúcie a pobočky zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí
Author Národná banka Slovenska
Source Official Journal of Národná banka Slovenska
Publication date 20. 12. 2014
Version in force as of uplatňuje sa odo dňa schválenia výkonným riaditeľom Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska
Additional information:

Available only in Slovak Language