sk sk

Document detail

Download document
Name Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 18. februára 2019 č. 1/2019 k distribúcii fondov oprávnenými subjektami
Author Národná banka Slovenska
Source Official Journal of Národná banka Slovenska
Publication date 5. 3. 2019
Version in force as of This Methodological Guideline takes effect on the date of its publication in the Journal of Národná banka Slovenska.
Additional information:

Available only in Slovak language.