en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 18. februára 2019 č. 1/2019 k distribúcii fondov oprávnenými subjektami
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 5. 3. 2019
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto metodické usmernenie sa uplatňuje odo dňa jeho zverejnenia vo Vestníku NBS.