sk sk

Document detail

Download document
Name Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 22. augusta 2012 č. 8/2012 k praktickému výkonu niektorých ustanovení zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní
Author Národná banka Slovenska
Source Official Journal of Národná banka Slovenska
Publication date 28. 8. 2012
Version in force as of uplatňuje sa odo dňa zverejnenia vo Vestníku Národnej banky Slovenska
Additional information:

Available only in Slovak Language