en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 22. augusta 2012 č. 8/2012 k praktickému výkonu niektorých ustanovení zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 28. 8. 2012
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť uplatňuje sa odo dňa zverejnenia vo Vestníku Národnej banky Slovenska