sk sk

Document detail

Download document
Name Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 14. decembra 2015 č. 7/2015 k niektorým náležitostiam ozdravného plánu a zjednodušeného ozdravného plánu
Author Národná banka Slovenska
Source Official Journal of Národná banka Slovenska
Publication date 22. 12. 2015
Version in force as of Toto metodické usmernenie nadobúda platnosť dňom jeho vydania vo Vestníku NBS.
Additional information:

Available only in Slovak Language