en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 14. decembra 2015 č. 7/2015 k niektorým náležitostiam ozdravného plánu a zjednodušeného ozdravného plánu
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj Vestník Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 22. 12. 2015
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť Toto metodické usmernenie nadobúda platnosť dňom jeho vydania vo Vestníku NBS.