sk sk

Document detail

Download document
Name Odporúčanie Národnej banky Slovenska útvarov dohľadu nad finančným trhom z 1. júla 2019 č. 2/2019 k definíciám finančných nástrojov podľa § 5 ods. 1 písm. f) a g) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoCP")
Author Národná banka Slovenska
Source Official Journal of Národná banka Slovenska
Publication date 4. 7. 2019
Version in force as of -
Additional information:

Available only in Slovak Language.