sk sk

Document detail

Download document
Name Stanovisko Národnej banky Slovenska v oblasti nejasností pri aplikovaní povinností vyplývajúcich zo zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o AML")
Author Národná banka Slovenska
Source website of Národná banka Slovenska
Publication date 12. 7. 2018
Version in force as of -
Additional information:

Available only in Slovak Language.