sk sk

Document detail

Download document
Name "Stanovisko - Porovnanie poskytovania investičnej služby ""investičné poradenstvo"", poskytovania vedľajšej služby ""vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi"" a poskytovania tzv. bežného poradenstva týkajúceho sa druhu finančného nástroja"
Author Národná banka Slovenska
Source website of Národná banka Slovenska
Publication date 12. 12. 2012
Version in force as of -
Additional information:

Available only in Slovak Language