en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Stanovisko - Porovnanie poskytovania investičnej služby "investičné poradenstvo", poskytovania vedľajšej služby "vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi" a poskytovania tzv. bežného poradenstva týkajúceho sa druhu finančného nástroja
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj webové sídlo Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 12. 12. 2012
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť -
Doplňujúce informácie:

Národná banka Slovenska bude pri výkone dohľadu nad finančným trhom postupovať v zmysle výkladu, ktorý je uvedený v príslušnom stanovisku, ak z konkrétnych okolností nevyplynie neaplikovateľnosť na daný prípad. Stanovisko vypracovali zamestnanci Útvaru dohľadu nad finančným trhom. Banková rada Národnej banky Slovenska ako orgán rozhodujúci o rozklade voči rozhodnutiam Útvaru dohľadu nad finančným trhom a súdy môžu zaujať odlišné stanovisko.