sk sk

Document detail

Download document
Name Usmernenie k zriaďovaniu funkcií dodržiavania, riadenia rizík a vnútorného auditu podľa zákona o cenných papieroch
Author Národná banka Slovenska
Source website of Národná banka Slovenska
Publication date 8. 1. 2009
Version in force as of uplatňuje sa odo dňa zverejnenia na webovom sídle Národnej banky Slovenska
Additional information:

Available only in Slovak Language