sk sk

List of approved listing particulars for the securities

Registration number of the issuer Name of the issuer Street Municipality Postcode Type of securities and ISIN Number of the decision Date of the issue of the decision Date of the validity of the decision Purpos of the approval – issuance of securities on the basis of public offer
35730978 CAC LEASING Slovakia, a.s. Hurbanovo nám. 1 Bratislava 811 06 bond, SK4120004177 séria 01 GRUFT-001/2004/KPCP 17.3.2004 23.3.2004 No
31318916 OTP Banka Slovensko, a.s. Štúrova 5 Bratislava 813 45 mortgage bond, SK4120004243 séria 01 GRUFT-002/2004/KPCP 8.3.2004 8.3.2004 Yes
31320155 Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1 Bratislava 829 90 hypotekárny záložný list, SK4120004268 séria 01 GRUFT-003/2004/KPCP 27.4.2004 28.4.2004 Yes
31372502 HVB Bank Slovakia a.s. Mostová 6 Bratislava 811 02 hypotekárny záložný list, SK4120004078 séria 01 GRUFT-004/2004/KPCP 11.5.2004 28.5.2004 No
17321123 ĽUDOVÁ BANKA,akciová spoločnosť Vysoká 9 Bratislava 810 00 hypotekárny záložný list, SK4120004417 séria 01 GRUFT-006/2004/KPCP 26.10.2004 27.10.2004 Yes
31318916 OTP Banka Slovensko, a.s. Štúrova 5 Bratislava 813 54 hypotekárny záložný list, SK4120004425 séria 01 GRUFT-007/2004/KPCP 28.10.2004 28.10.2004 Yes
151653 Slovenská sporiteľňa, a.s. Suché mýto 4 Bratislava 816 07 hypotekárny záložný list, SK4120004359 séria 01 GRUFT-008/2004/KPCP 26.11.2004 1.12.2004 No
151653 Slovenská sporiteľňa, a.s. Suché mýto 4 Bratislava 816 07 hypotekárny záložný list, SK4120004375 séria 01 GRUFT-005/2004/KPCP 26.11.2004 1.12.2004 No
31331491 ISTROBANKA, a.s. Laurinská 1 Bratislava 811 01 hypotekárny záložný list, SK4120004100 séria 01 GRUFT-009/2004/KPCP 14.12.2004 3.1.2005 No
31318045 B.O.F., a.s. Miletičova 1 Bratislava 821 08 bond, SK4120004334 séria 01 GRUFT-010/2004/KPCP 14.12.2004 14.12.2004 No
31318916 OTP Banka Slovensko, a.s. Štúrova 5 Bratislava 813 54 hypotekárny záložný list, SK4120004433 séria 01 GRUFT-011/2005/KPCP 21.1.2005 26.1.2005 No
151653 Slovenská sporiteľňa, a.s. Suché mýto 4 Bratislava 816 07 hypotekárny záložný list, SK4120004466 séria 01 GRUFT-012/2005/KPCP 24.2.2005 1.3.2005 No
1350 Československá obchodní banka, a.s. Na Příkopě 854/14 Praha 1 – Nové Město 115 20 hypotekárny záložný list, SK4120004441 séria 01 GRUFT-013/2005/KPCP 4.3.2005 8.3.2005 No
31320155 Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1 Bratislava 829 90 hypotekárny záložný list, SK4120004250 séria 01 GRUFT-014/2005/KPCP 10.3.2005 15.3.2005 No
31320155 Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1 Bratislava 829 90 hypotekárny záložný list, SK4120004391 séria 01 GRUFT-015/2005/KPCP 10.3.2005 15.3.2005 No
31320155 Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1 Bratislava 829 90 hypotekárny záložný list, SK4120004409 séria 01 GRUFT-016/2005/KPCP 21.3.2005 24.3.2005 No
681709 UniBanka, a.s. Vajnorská 21 Bratislava 832 65 hypotekárny záložný list, SK4110001217 séria 01 GRUFT-017/2005/KPCP 11.4.2005 2.5.2005 No
31318916 OTP Banka Slovensko, a.s. Štúrova 5 Bratislava 813 54 hypotekárny záložný list, SK4120004367 séria 01 GRUFT-018/2005/KPCP 15.4.2005 22.4.2005 No
31320155 Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1 Bratislava 829 90 hypotekárny záložný list, SK4120004540 séria 01 GRUFT-019/2005/KPCP 6.6.2005 9.6.2005 No
151653 Slovenská sporiteľňa, a.s. Suché mýto 4 Bratislava 816 07 hypotekárny záložný list, SK4120004524 séria 01 GRUFT-020/2005/KPCP 21.7.2005 25.7.2005 No
151653 Slovenská sporiteľňa, a.s. Suché mýto 4 Bratislava 816 07 hypotekárny záložný list, SK4120004573 séria 01 GRUFT-021/2005/KPCP 21.7.2005 25.7.2005 No
31318916 OTP Banka Slovensko, a.s. Štúrova 5 Bratislava 813 54 hypotekárny záložný list, SK4120004607 séria 01 GRUFT-022/2005/KPCP 17.10.2005 7.11.2005 No
686930 Tatra banka, akciová spoločnosť Hodžovo námestie 3 Bratislava 1 811 06 hypotekárny záložný list, SK4120003880 séria 01 GRUFT-023/2005/KPCP 29.11.2005 1.12.2005 No
hypotekárny záložný list, SK4120004003 séria 01
hypotekárny záložný list, SK4120004136 séria 01
hypotekárny záložný list, SK4120004276 séria 01
hypotekárny záložný list, SK4120004342 séria 01
hypotekárny záložný list, SK4120004532 séria 01
35804319 S.P. Partners, s.r.o. Mlynské nivy 45 Bratislava 821 09 bond, SK4110001191 séria 01 GRUFT-024/2005/KPCP 30.12.2005 30.12.2005 No