en en

Zoznam schválených kótovacích prospektov cenných papierov

Posledný stav k 31.12.2005

IČO Obchodné meno Ulica Obec PSČ Druh CP a jeho ISIN Číslo rozhodnutia Dát. rozhod. Dát. právopl. Prospekt schválený z dôvodu verej. ponuky pri vydaní CP
35730978 CAC LEASING Slovakia, a.s. Hurbanovo nám. 1 Bratislava 811 06 dlhopis, SK4120004177 séria 01 GRUFT-001/2004/KPCP 17.3.2004 23.3.2004 N (nie)
31318916 OTP Banka Slovensko, a.s. Štúrova 5 Bratislava 813 45 hypotekárny záložný. list, SK4120004243 séria 01 GRUFT-002/2004/KPCP 8.3.2004 8.3.2004 A (áno)
31320155 Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1 Bratislava 829 90 hypotekárny záložný list, SK4120004268 séria 01 GRUFT-003/2004/KPCP 27.4.2004 28.4.2004 A
31372502 HVB Bank Slovakia a.s. Mostová 6 Bratislava 811 02 hypotekárny záložný list, SK4120004078 séria 01 GRUFT-004/2004/KPCP 11.5.2004 28.5.2004 N
17321123 ĽUDOVÁ BANKA,akciová spoločnosť Vysoká 9 Bratislava 810 00 hypotekárny záložný list, SK4120004417 séria 01 GRUFT-006/2004/KPCP 26.10.2004 27.10.2004 A
31318916 OTP Banka Slovensko, a.s. Štúrova 5 Bratislava 813 54 hypotekárny záložný list, SK4120004425 séria 01 GRUFT-007/2004/KPCP 28.10.2004 28.10.2004 A
00151653 Slovenská sporiteľňa, a.s. Suché mýto 4 Bratislava 816 07 hypotekárny záložný list, SK4120004359 séria 01 GRUFT-008/2004/KPCP 26.11.2004 1.12.2004 N
00151653 Slovenská sporiteľňa, a.s. Suché mýto 4 Bratislava 816 07 hypotekárny záložný list, SK4120004375 séria 01 GRUFT-005/2004/KPCP 26.11.2004 1.12.2004 N
31331491 ISTROBANKA, a.s. Laurinská 1 Bratislava 811 01 hypotekárny záložný list, SK4120004100 séria 01 GRUFT-009/2004/KPCP 14.12.2004 3.1.2005 N
31318045 B.O.F., a.s. Miletičova 1 Bratislava 821 08 dlhopis, SK4120004334 séria 01 GRUFT-010/2004/KPCP 14.12.2004 14.12.2004 N
31318916 OTP Banka Slovensko, a.s. Štúrova 5 Bratislava 813 54 hypotekárny záložný list, SK4120004433 séria 01 GRUFT-011/2005/KPCP 21.1.2005 26.1.2005 N
00151653 Slovenská sporiteľňa, a.s. Suché mýto 4 Bratislava 816 07 hypotekárny záložný list, SK4120004466 séria 01 GRUFT-012/2005/KPCP 24.2.2005 1.3.2005 N
00001350 Československá obchodní banka, a.s. Na Příkopě 854/14 Praha 1 – Nové Město 115 20 hypotekárny záložný list, SK4120004441 séria 01 GRUFT-013/2005/KPCP 4.3.2005 8.3.2005 N
31320155 Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1 Bratislava 829 90 hypotekárny záložný list, SK4120004250 séria 01 GRUFT-014/2005/KPCP 10.3.2005 15.3.2005 N
31320155 Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1 Bratislava 829 90 hypotekárny záložný list, SK4120004391 séria 01 GRUFT-015/2005/KPCP 10.3.2005 15.3.2005 N
31320155 Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1 Bratislava 829 90 hypotekárny záložný list, SK4120004409 séria 01 GRUFT-016/2005/KPCP 21.3.2005 24.3.2005 N
00681709 UniBanka, a.s. Vajnorská 21 Bratislava 832 65 hypotekárny záložný list, SK4110001217 séria 01 GRUFT-017/2005/KPCP 11.4.2005 2.5.2005 N
31318916 OTP Banka Slovensko, a.s. Štúrova 5 Bratislava 813 54 hypotekárny záložný list, SK4120004367 séria 01 GRUFT-018/2005/KPCP 15.4.2005 22.4.2005 N
31320155 Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1 Bratislava 829 90 hypotekárny záložný list, SK4120004540 séria 01 GRUFT-019/2005/KPCP 6.6.2005 9.6.2005 N
00151653 Slovenská sporiteľňa, a.s. Suché mýto 4 Bratislava 816 07 hypotekárny záložný list, SK4120004524 séria 01 GRUFT-020/2005/KPCP 21.7.2005 25.7.2005 N
00151653 Slovenská sporiteľňa, a.s. Suché mýto 4 Bratislava 816 07 hypotekárny záložný list, SK4120004573 séria 01 GRUFT-021/2005/KPCP 21.7.2005 25.7.2005 N
31318916 OTP Banka Slovensko, a.s. Štúrova 5 Bratislava 813 54 hypotekárny záložný list, SK4120004607 séria 01 GRUFT-022/2005/KPCP 17.10.2005 7.11.2005 N
00686930 Tatra banka, akciová spoločnosť Hodžovo námestie 3 Bratislava 1 811 06 hypotekárny záložný list, SK4120003880 séria 01 GRUFT-023/2005/KPCP 29.11.2005 1.12.2005 N
hypotekárny záložný list, SK4120004003 séria 01
hypotekárny záložný list, SK4120004136 séria 01
hypotekárny záložný list, SK4120004276 séria 01
hypotekárny záložný list, SK4120004342 séria 01
hypotekárny záložný list, SK4120004532 séria 01
35804319 S.P. Partners, s.r.o. Mlynské nivy 45 Bratislava 821 09 dlhopis, SK4110001191 séria 01 GRUFT-024/2005/KPCP 30.12.2005 30.12.2005 N