sk sk

List of offers of securities

Registration number of the offeror Name of the offeror Street Municipality Postcode Name and registration number of the issuer Type of securities, ISIN Number of the decision Date of the issue of the decision Date of the validity of the decision period of public offer Purpose of the approval – issuance of securities on the basis of public offer
31611788 BANSKÉ STAVBY, a.s. Košovská cesta 16 Prievidza 971 74 BANSKÉ STAVBY, a.s. bond, SK4120003161 séria 01 UFT-001/2002/SPCP 7.2.2002 11.2.2002 */ No
36544868 INVESTA GARANT, s.r.o. K. Thalyho 10 Komárno 945 01 SWISS UNION ZURICH a.s., IČO 36 542 865 share, – UFT-002/2002/SPCP 28.3.2002 28.3.2002 until 31.12.2005 ***/ No
31318932 Július Meinl Baliarne a.s. Kupeckého 8 Bratislava 824 54 Július Meinl Baliarne a.s. share, SK1110002328 séria 01 GRUFT-001/2002/SPCP 10.6.2002 17.6.2002 until 21.6.2002 ***/ Yes
00151653 Slovenská sporiteľňa, a.s. Suché mýto 4 Bratislava 816 07 Slovenská sporiteľňa, a.s. mortgage bond, SK4120003294 séria 01 GRUFT-002/2002/SPCP 14.6.2002 18.6.2002 */ No
31400434 1.garantovaná a.s. Nám. 1. mája 14 Bratislava 811 06 1. garantovaná a.s. share, SK1120005824 séria 01,02,03 GRUFT-003/2002/SPCP 11.7.2002 15.7.2002 **/ No
31400434 1.garantovaná a.s. Nám. 1. mája 14 Bratislava 811 06 1. garantovaná a.s. share, SK1120005832 séria 01,02,03 GRUFT-004/2002/SPCP 11.7.2002 15.7.2002 **/ No
31736394 SKI Plejsy, akciová spoločnosť Košice Pribinova 2 Košice 040 01 SKI Plejsy, akciová spoločnosť Košice share, SK1110001841 séria 01 GRUFT-005/2002/SPCP 30.7.2002 2.8.2002 **/ No
31322832 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo Bratislava 824 12 SLOVNAFT, a.s. share, SK1120005949 séria 01-05 GRUFT-006/2002/SPCP 5.8.2002 13.8.2002 */ No
31400434 1.garantovaná a.s. Nám. 1. mája 14 Bratislava 811 06 1.garantovaná a.s. bond, SK4120003393 séria 01 GRUFT-007/2002/SPCP 9.9.2002 10.9.2002 until 20.12.2002 ***/ Yes
30840848 SLOVKARPATIA, a.s. Bajkalská 25 Bratislava 825 03 SLOVKARPATIA, a.s. share, SK1110001650 séria 01 GRUFT-008/2002/SPCP 14.11.2002 2.12.2002 **/ No
30840848 SLOVKARPATIA, a.s. Bajkalská 25 Bratislava 825 03 SLOVKARPATIA, a.s. share, SK1110001668 séria 01 GRUFT-009/2002/SPCP 14.11.2002 2.12.2002 **/ No
31718868 NOVITECH a.s. Moyzesova 58 Košice 040 01 NOVITECH a.s. share, SK1120006053 séria 01 – 011 GRUFT-010/2002/SPCP 29.10.2002 30.10.2002 */ No
31562141 Železiarne Podbrezová a.s. Kolkáreň 35 Podbrezová 976 81 Železiarne Podbrezová a.s. bond, SK4120003567 séria 01 GRUFT-011/2002/SPCP 27.11.2002 28.11.2002 */ Yes
30230080 MULTICREDIT REAL a.s. Grösslingova 45 Bratislava 811 09 MULTICREDIT REAL a.s. share, SK1120005709 séria 01 GRUFT-012/2002/SPCP 10.12.2002 16.12.2002 **/ No
36204081 Záložňa Zalvet a.s. Krivá 18 Košice 040 01 Záložňa Zalvet a.s. bond, SK4120003641 séria 01 GRUFT-014/2003/SPCP 4.2.2003 5.2.2003 until 1.3.2008 ***/ Yes
31714455 KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s. Štrbské Pleso 27 Vysoké Tatry 059 85 KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s. share, SK1120003076 séria 01 GRUFT-016/2003/SPCP 26.2.2003 12.3.2003 **/ No
31320155 Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské Nivy 1 Bratislava 829 90 Všeobecná úverová banka, a.s. mortgage bond,SK4120003724 séria 01 GRUFT-017/2003/SPCP 18.3.2003 19.3.2003 */ Yes
35704063 Istrokapitál, a.s. Grösslingova 45 Bratislava 811 09 Istrokapitál, a.s. share, SK1120006400 séria 01-06 GRUFT-015/2003/SPCP 11.2.2003 12.3.2003 */ No
00686930 Tatra banka, akciová spoločnosť Hodžovo námestie 3 Bratislava 811 06 Tatra banka, akciová spoločnosť mortgage bond, SK4120003518 séria 01 GRUFT-019/2003/SPCP 20.3.2003 26.3.2003 */ No
35704063 Istrokapitál, a.s. Grösslingova 45 Bratislava 811 09 Istrokapitál, a.s. share, SK1110003920 séria 01 GRUFT-018/2003/SPCP 19.3.2003 8.4.2003 */ No
31318045 B.O.F., a.s. Miletičova 1 Bratislava 821 08 B.O.F., a.s. bond, SK4120003955 séria 01 GRUFT-021/2003/SPCP 2.7.2003 3.7.2003 */ Yes
00151653 Slovenská sporiteľňa, a.s. Suché mýto 4 Bratislava 816 07 Slovenská sporiteľňa, a.s. mortgage bond, SK4120003971 séria 01 GRUFT-022/2003/SPCP 3.7.2003 9.7.2003 */ No
00321796 Mesto Žilina Námestie obetí komunizmu 1 Žilina 011 31 Mesto Žilina municipal bond, SK9120000208 séria 01 GRUTF-023/2003/SPCP 7.8.2003 8.8.2003 until 7.10.2003***/ Yes
00151653 Slovenská sporiteľňa, a.s. Suché mýto 4 Bratislava 816 07 Slovenská sporiteľňa, a.s. mortgage bond, SK4120004128 séria 01 GRUFT-024/2003/SPCP 9.10.2003 10.10.2003 */ No
00151653 Slovenská sporiteľňa, a.s. Suché mýto 4 Bratislava 816 07 Slovenská sporiteľňa, a.s. mortgage bond, SK4120004045 séria 01 GRUFT-025/2003/SPCP 9.10.2003 10.10.2003 */ No
35706686 I.D.C.Holding, a.s. Drieňová 3 Bratislava 821 01 I.D.C.Holding, a.s. bond, SK4120004094 séria 01 GRUFT-029/2003/SPCP 4.11.2003 6.11.2003 */ No
35803002 EXCELLENT LONDON SYNDICATE, a.s. Maróthyho 6 Bratislava 811 06 EXCELLENT LONDON SYNDICATE, a.s. share, SK1110006345 séria 01 GRUFT-030/2003/SPCP 14.11.2003 18.11.2003 */ No
31331491 ISTROBANKA, akciová spoločnosť Laurinská 1 Bratislava 811 01 ISTROBANKA, akciová spoločnosť mortgage bond, SK4120003757 séria 01 GRUFT-027/2003/SPCP 7.11.2003 19.11.2003 */ No
31318916 OTP Banka Slovensko, a.s. Štúrova 5 Bratislava 813 54 OTP Banka Slovensko, a.s. mortgage bond, SK4120004060 séria 01 GRUFT-026/2003/SPCP 31.10.2003 21.11.2003 */ No
00686930 Tatra banka, akciová spoločnosť Hodžovo námestie 3 Bratislava 811 06 Tatra banka, akciová spoločnosť mortgage bond, SK4120004029 séria 01 GRUFT-031/2003/SPCP 2.12.2003 4.12.2003 ***/ Yes
00681709 UniBanka, a.s. Vajnorská 21 Bratislava 832 65 UniBanka, a.s. mortgage bond, SK4120004169 séria 01 GRUFT-037/2004/SPCP 15.1.2004 15.1.2004 */ Yes
31320155 Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1 Bratislava 829 90 Všeobecná úverová banka, a.s. mortgage bond, SK4120003914 séria 01 GRUFT-035/2004/SPCP 28.1.2004 30.1.2004 */ No
31320155 Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1 Bratislava 829 90 Všeobecná úverová banka, a.s. mortgage bond, SK4120004011 séria 01 GRUFT-036/2004/SPCP 28.1.2004 30.1.2004 */ N
31625657 UNIPHARMA PRIEVIDZA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Opatovská cesta 4 Bojnice 972 01 UNIPHARMA PRIEVIDZA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť share, SK1110005669 séria 01 GRUFT-039/2004SPCP 29.1.2004 23.2.2004 **/ No
31625657 UNIPHARMA PRIEVIDZA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Opatovská cesta 4 Bojnice 972 01 UNIPHARMA PRIEVIDZA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť share, SK1110005651 séria 01 GRUFT-040/2004/SPCP 29.1.2004 23.2.2004 **/ No
31701035 PYROBATYS, s.r.o. Osloboditeľov 283 Batizovce 059 35 PYROBATYS, s.r.o. bond, SK4110001100 séria 01 GRUFT-041/2004/SPCP 26.2.2004 3.3.2004 until 30.6.2004 ***/ Yes
31318916 OTP Banka Slovensko, a.s. Štúrova 5 Bratislava 813 54 OTP Banka Slovensko, a.s. share, SK1110004613 séria 01-09 GRUFT-042/2004/SPCP 4.3.2004 9.3.2004 */ No
00001350 Československá obchodní banka, a.s. Na Příkopě 854/14 Praha 1-Nové Město 115 20 Československá obchodní banka, a.s. mortgage bond, SK4120004086 séria 01 GRUFT-044/2004/SPCP 10.5.2004 11.5.2004 */ No
36395391 Prefabetón Koš, a.s. Lehotská č. 604 Nováky 97271 Prefabetón Koš, a.s. bond, SK4120004185 séria 01 GRUFT-043/2004/SPCP 29.6.2004 15.7.2004 until 30.4.2005 ***/ Yes
35871032 PRIVAT INVEST – investovanie do nehnuteľností, a.s. Moyzesova 5 Bratislava 81105 PRIVAT INVEST -investovanie do nehnuteľností, a.s. share, SK1120008513 séria 01 GRUFT-045/2004/SPCP 27.8.2004 2.9.2004 until 18.4.2005 ***/ Yes
31403387 SLAVIA CAPITAL Group, a.s Heydukova 6 Bratislava 814 99 SLAVIA CAPITAL Group, a.s bond, SK4110001209 séria 01 GRUFT-046/2004/SPCP 27.8.2004 31.8.2004 until 180 days after 30.9.2004 ***/ Yes
31320155 Všeobecná úverová banka, a.s. Moyzesova 5 Bratislava 829 90 Všeobecná úverová banka, a.s. mortgage bond, SK4120004458 séria 01 GRUFT-048/2004/SPCP 9.11.2004 12.11.2004 */ Yes
31699847 TATRAVAGÓNKA a.s. Štefánikova 887/53 Poprad 058 01 TATRAVAGÓNKA a.s. share, SK1120008125 séria 01, SK1120008505 séria 01 GRUFT-047/2004/SPCP 5.11.2004 24.11.2004 **/ No
31642713 Kúpele Dudince, a.s. Dudince Dudince 962 71 Kúpele Dudince, a.s. bond, SK4120004482 séria 01 GRUFT-050/2005/SPCP 26.1.2005 26.1.2005 until 30.6.2005 ***/ Yes
31642713 Kúpele Dudince, a.s. Dudince Dudince 962 71 Kúpele Dudince, a.s. share, SK1120007994 séria 01 GRUFT-051/2005/SPCP 21.3.2005 20.4.2005 **/ No
31642225 SEZ a.s. M.R. Štefánika 1831/46 Dolný Dolný Kubín 026 19 SEZ a.s. bond, SK4120004300 séria 01 GRUFT-052/2005/SPCP 13.4.2005 4.5.2005 **/ No
31320155 Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1 Bratislava 829 90 Všeobecná úverová banka, a.s. mortgage bond, SK4120004615 séria 01 GRUFT-053/2005/SPCP 14.7.2005 18.7.2005 */ Yes
31655688 TECHNOLOGICKÉ CENTRUM, spol. sr.o. Košice Garbiarska 2 Košice 040 01 Košice bond, SK4120004599 séria 01 GRUFT-055/2005/SPCP 16.9.2005 20.9.2005 **/ Yes

Explanatory notes:
*/ the prospectus is drawing up as a qoutation prospectus, it doesn´t contain data about the period of validity of the public offer
**/ public offer begins at the moment of the publication of the prospectus and stands during the admission to trading on a free market of the stock exchange
***/ public offer begins at the moment of the publication of the prospectus