en en

Zoznam ponúk cenných papierov

Posledný stav k 4.8.2006

IČO Obchodné meno vyhlasovateľa verejnej ponuky CP Ulica Obec PSČ Obch. meno emitenta cenných papierov Druh CP a kód ISIN Číslo rozhodnutia Dát. rozhod. Dát. právopl. rozhod. Lehota ver. pon. Prospekt schválený z dôvodu verej. ponuky pri vydaní CP
31611788 BANSKÉ STAVBY, a.s. Košovská cesta 16 Prievidza 971 74 BANSKÉ STAVBY, a.s. dlhopisy, SK4120003161 séria 01 UFT-001/2002/SPCP 7.2.2002 11.2.2002 */ N (nie)
36544868 INVESTA GARANT, s.r.o. K. Thalyho 10 Komárno 945 01 SWISS UNION ZURICH a.s., IČO 36 542 865 akcie, – UFT-002/2002/SPCP 28.3.2002 28.3.2002 do 31.12.2005 ***/ N
31318932 Július Meinl Baliarne a.s. Kupeckého 8 Bratislava 824 54 Július Meinl Baliarne a.s. akcie, SK1110002328 séria 01 GRUFT-001/2002/SPCP 10.6.2002 17.6.2002 do 21.6.2002 ***/ A (ano)
00151653 Slovenská sporiteľňa, a.s. Suché mýto 4 Bratislava 816 07 Slovenská sporiteľňa, a.s. hypotekárne záložné listy, SK4120003294 séria 01 GRUFT-002/2002/SPCP 14.6.2002 18.6.2002 */ N
31400434 1.garantovaná a.s. Nám. 1. mája 14 Bratislava 811 06 1. garantovaná a.s. akcie, SK1120005824 séria 01,02,03 GRUFT-003/2002/SPCP 11.7.2002 15.7.2002 **/ N
31400434 1.garantovaná a.s. Nám. 1. mája 14 Bratislava 811 06 1. garantovaná a.s. akcie, SK1120005832 séria 01,02,03 GRUFT-004/2002/SPCP 11.7.2002 15.7.2002 **/ N
31736394 SKI Plejsy, akciová spoločnosť Košice Pribinova 2 Košice 040 01 SKI Plejsy, akciová spoločnosť Košice akcie, SK1110001841 séria 01 GRUFT-005/2002/SPCP 30.7.2002 2.8.2002 **/ N
31322832 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo Bratislava 824 12 SLOVNAFT, a.s. akcie, SK1120005949 séria 01-05 GRUFT-006/2002/SPCP 5.8.2002 13.8.2002 */ N
31400434 1.garantovaná a.s. Nám. 1. mája 14 Bratislava 811 06 1.garantovaná a.s. dlhopisy, SK4120003393 séria 01 GRUFT-007/2002/SPCP 9.9.2002 10.9.2002 do 20.12.2002 ***/ A
30840848 SLOVKARPATIA, a.s. Bajkalská 25 Bratislava 825 03 SLOVKARPATIA, a.s. akcie, SK1110001650 séria 01 GRUFT-008/2002/SPCP 14.11.2002 2.12.2002 **/ N
30840848 SLOVKARPATIA, a.s. Bajkalská 25 Bratislava 825 03 SLOVKARPATIA, a.s. akcie, SK1110001668 séria 01 GRUFT-009/2002/SPCP 14.11.2002 2.12.2002 **/ N
31718868 NOVITECH a.s. Moyzesova 58 Košice 040 01 NOVITECH a.s. akcie, SK1120006053 séria 01 – 011 GRUFT-010/2002/SPCP 29.10.2002 30.10.2002 */ N
31562141 Železiarne Podbrezová a.s. Kolkáreň 35 Podbrezová 976 81 Železiarne Podbrezová a.s. dlhopisy, SK4120003567 séria 01 GRUFT-011/2002/SPCP 27.11.2002 28.11.2002 */ A
30230080 MULTICREDIT REAL a.s. Grösslingova 45 Bratislava 811 09 MULTICREDIT REAL a.s. akcie, SK1120005709 séria 01 GRUFT-012/2002/SPCP 10.12.2002 16.12.2002 **/ N
36204081 Záložňa Zalvet a.s. Krivá 18 Košice 040 01 Záložňa Zalvet a.s. dlhopisy, SK4120003641 séria 01 GRUFT-014/2003/SPCP 4.2.2003 5.2.2003 do 1.3.2008 ***/ A
31714455 KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s. Štrbské Pleso 27 Vysoké Tatry 059 85 KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s. akcie, SK1120003076 séria 01 GRUFT-016/2003/SPCP 26.2.2003 12.3.2003 **/ N
31320155 Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské Nivy 1 Bratislava 829 90 Všeobecná úverová banka, a.s. hypotekárne záložné listy, SK4120003724 séria 01 GRUFT-017/2003/SPCP 18.3.2003 19.3.2003 */ A
35704063 Istrokapitál, a.s. Grösslingova 45 Bratislava 811 09 Istrokapitál, a.s. akcie, SK1120006400 séria 01-06 GRUFT-015/2003/SPCP 11.2.2003 12.3.2003 */ N
00686930 Tatra banka, akciová spoločnosť Hodžovo námestie 3 Bratislava 811 06 Tatra banka, akciová spoločnosť hypotekárne záložné listy, SK4120003518 séria 01 GRUFT-019/2003/SPCP 20.3.2003 26.3.2003 */ N
35704063 Istrokapitál, a.s. Grösslingova 45 Bratislava 811 09 Istrokapitál, a.s. akcie, SK1110003920 séria 01 GRUFT-018/2003/SPCP 19.3.2003 8.4.2003 */ N
31318045 B.O.F., a.s. Miletičova 1 Bratislava 821 08 B.O.F., a.s. dlhopisy, SK4120003955 séria 01 GRUFT-021/2003/SPCP 2.7.2003 3.7.2003 */ A
00151653 Slovenská sporiteľňa, a.s. Suché mýto 4 Bratislava 816 07 Slovenská sporiteľňa, a.s. hypotekárne záložné listy, SK4120003971 séria 01 GRUFT-022/2003/SPCP 3.7.2003 9.7.2003 */ N
00321796 Mesto Žilina Námestie obetí komunizmu 1 Žilina 011 31 Mesto Žilina komunálne obligácie, SK9120000208 séria 01 GRUTF-023/2003/SPCP 7.8.2003 8.8.2003 do 7.10.2003***/ A
00151653 Slovenská sporiteľňa, a.s. Suché mýto 4 Bratislava 816 07 Slovenská sporiteľňa, a.s. hypotekárne záložné listy, SK4120004128 séria 01 GRUFT-024/2003/SPCP 9.10.2003 10.10.2003 */ N
00151653 Slovenská sporiteľňa, a.s. Suché mýto 4 Bratislava 816 07 Slovenská sporiteľňa, a.s. hypotekárne záložné listy, SK4120004045 séria 01 GRUFT-025/2003/SPCP 9.10.2003 10.10.2003 */ N
35706686 I.D.C.Holding, a.s. Drieňová 3 Bratislava 821 01 I.D.C.Holding, a.s. dlhopisy, SK4120004094 séria 01 GRUFT-029/2003/SPCP 4.11.2003 6.11.2003 */ N
35803002 EXCELLENT LONDON SYNDICATE, a.s. Maróthyho 6 Bratislava 811 06 EXCELLENT LONDON SYNDICATE, a.s. akcie, SK1110006345 séria 01 GRUFT-030/2003/SPCP 14.11.2003 18.11.2003 */ N
31331491 ISTROBANKA, akciová spoločnosť Laurinská 1 Bratislava 811 01 ISTROBANKA, akciová spoločnosť hypotekárne záložné listy, SK4120003757 séria 01 GRUFT-027/2003/SPCP 7.11.2003 19.11.2003 */ N
31318916 OTP Banka Slovensko, a.s. Štúrova 5 Bratislava 813 54 OTP Banka Slovensko, a.s. hypotekárne záložné listy, SK4120004060 séria 01 GRUFT-026/2003/SPCP 31.10.2003 21.11.2003 */ N
00686930 Tatra banka, akciová spoločnosť Hodžovo námestie 3 Bratislava 811 06 Tatra banka, akciová spoločnosť hypotekárne záložné listy, SK4120004029 séria 01 GRUFT-031/2003/SPCP 2.12.2003 4.12.2003 ***/ A
00681709 UniBanka, a.s. Vajnorská 21 Bratislava 832 65 UniBanka, a.s. hypotekárne záložné listy, SK4120004169 séria 01 GRUFT-037/2004/SPCP 15.1.2004 15.1.2004 */ A
31320155 Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1 Bratislava 829 90 Všeobecná úverová banka, a.s. hypotekárne záložné listy, SK4120003914 séria 01 GRUFT-035/2004/SPCP 28.1.2004 30.1.2004 */ N
31320155 Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1 Bratislava 829 90 Všeobecná úverová banka, a.s. hypotekárne záložné listy, SK4120004011 séria 01 GRUFT-036/2004/SPCP 28.1.2004 30.1.2004 */ N
31625657 UNIPHARMA PRIEVIDZA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Opatovská cesta 4 Bojnice 972 01 UNIPHARMA PRIEVIDZA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť akcie, SK1110005669 séria 01 GRUFT-039/2004SPCP 29.1.2004 23.2.2004 **/ N
31625657 UNIPHARMA PRIEVIDZA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Opatovská cesta 4 Bojnice 972 01 UNIPHARMA PRIEVIDZA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť akcie, SK1110005651 séria 01 GRUFT-040/2004/SPCP 29.1.2004 23.2.2004 **/ N
31701035 PYROBATYS, s.r.o. Osloboditeľov 283 Batizovce 059 35 PYROBATYS, s.r.o. dlhopisy, SK4110001100 séria 01 GRUFT-041/2004/SPCP 26.2.2004 3.3.2004 do 30.6.2004 ***/ A
31318916 OTP Banka Slovensko, a.s. Štúrova 5 Bratislava 813 54 OTP Banka Slovensko, a.s. akcie, SK1110004613 séria 01-09 GRUFT-042/2004/SPCP 4.3.2004 9.3.2004 */ N
00001350 Československá obchodní banka, a.s. Na Příkopě 854/14 Praha 1-Nové Město 115 20 Československá obchodní banka, a.s. hypotekárne záložné listy, SK4120004086 séria 01 GRUFT-044/2004/SPCP 10.5.2004 11.5.2004 */ N
36395391 Prefabetón Koš, a.s. Lehotská č. 604 Nováky 97271 Prefabetón Koš, a.s. dlhopisy, SK4120004185 séria 01 GRUFT-043/2004/SPCP 29.6.2004 15.7.2004 do 30.4.2005 ***/ A
35871032 PRIVAT INVEST – investovanie do nehnuteľností, a.s. Moyzesova 5 Bratislava 81105 PRIVAT INVEST -investovanie do nehnuteľností, a.s. akcie, SK1120008513 séria 01 GRUFT-045/2004/SPCP 27.8.2004 2.9.2004 do 18.4.2005 ***/ A
31403387 SLAVIA CAPITAL Group, a.s Heydukova 6 Bratislava 814 99 SLAVIA CAPITAL Group, a.s dlhopisy, SK4110001209 séria 01 GRUFT-046/2004/SPCP 27.8.2004 31.8.2004 do 180dní po 30.9.2004 ***/ A
31320155 Všeobecná úverová banka, a.s. Moyzesova 5 Bratislava 829 90 Všeobecná úverová banka, a.s. hypotekárne záložné listy, SK4120004458 séria 01 GRUFT-048/2004/SPCP 9.11.2004 12.11.2004 */ A
31699847 TATRAVAGÓNKA a.s. Štefánikova 887/53 Poprad 05801 TATRAVAGÓNKA a.s. akcie, SK1120008125 séria 01, SK1120008505 séria 01 GRUFT-047/2004/SPCP 5.11.2004 24.11.2004 **/ N
31642713 Kúpele Dudince, a.s. Dudince Dudince 962 71 Kúpele Dudince, a.s. dlhopisy, SK4120004482 séria 01 GRUFT-050/2005/SPCP 26.1.2005 26.1.2005 do 30.6.2005 ***/ A
31642713 Kúpele Dudince, a.s. Dudince Dudince 962 71 Kúpele Dudince, a.s. akcie, SK1120007994 séria 01 GRUFT-051/2005/SPCP 21.3.2005 20.4.2005 **/ N
31642225 SEZ a.s. M.R. Štefánika 1831/46 Dolný Dolný Kubín 026 19 SEZ a.s. dlhopisy, SK4120004300 séria 01 GRUFT-052/2005/SPCP 13.4.2005 4.5.2005 **/ N
31320155 Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1 Bratislava 829 90 Všeobecná úverová banka, a.s. hypotekárne záložné listy, SK4120004615 séria 01 GRUFT-053/2005/SPCP 14.7.2005 18.7.2005 */ A
31655688 TECHNOLOGICKÉ CENTRUM, spol. sr.o. Košice Garbiarska 2 Košice 040 01 Košice dlhopisy, SK4120004599 séria 01 GRUFT-055/2005/SPCP 16.9.2005 20.9.2005 **/ A
 

Vysvetlivky:
*/ uvedený prospekt CP je vypracovaný v rozsahu kótovacieho prospektu, ktorý údaj o lehote platnosti verejnej ponuky CP neobsahuje
**/ verejná ponuka začína zverejnením prospektu CP a trvá počas prijatia cenných papierov k obchodovaniu na voľnom trhu burzy cenných papierov
***/ verejná ponuka začína dňom zverejnenia prospektu CP

Upozornenie: Podľa ustanovenia § 122 ods. 5 zákona č. 566/2001 Z.z o cenných papieroch a investičných službách a o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom do 31.7.2005 úrad v konaní pri rozhodovaní o žiadosti nie je povinný preverovať pravdivosť alebo hodnovernosť údajov uvedených v prospekte s výnimkou identifikačných údajov vyhlasovateľa verejnej ponuky cenných papierov a oprávnenosti osôb podpisujúcich prospekt cenného papiera.Emitent cenného papiera vydaného na základe verejnej ponuky je povinný plniť informačné povinnosti uvedené v § 130 ods. 1 -9 tohto zákona. S investíciou do cenných papierov uvedených v úradom schválenom prospekte cenného papiera je spojené riziko a doterajší alebo propagovaný výnos nie je zárukou budúcich výnosov.