sk sk

Arrangements on cooperation and information exchange between NBS and competent authorities or entities in Slovakia

Parties Signature date Subject matter Full text

  1. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
  2. Národná banka Slovenska

26.11.2013

Legalizácia príjmov z trestnej činnosti

Dohoda o vzájomnej spolupráci medzi Národnou bankou Slovenska a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

(in Slovak language only)