en en

Dohody o vzájomnej spolupráci a poskytovaní informácií medzi NBS a príslušným orgánom alebo osobou v rámci Slovenskej republiky

Strany dohody Dátum podpisu dohody Oblasť úpravy Text dohody

  1. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
  2. Národná banka Slovenska

26.11.2013

Legalizácia príjmov z trestnej činnosti

Dohoda o vzájomnej spolupráci medzi Národnou bankou Slovenska a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky