sk sk

Klacso Ján

Klacso Ján

Head of Financial Stability Research Section
RePEc profil

Fields of interest: financial stability, macroprudential policy, stress testing

YEARS OF PUBL.NBS PUBLICATIONS
2021Martin Cesnak, Ján Klacso a Roman Vasiľ, 2021. “Analýza vplyvu opatrení v oblasti poskytovania úverov domácnostiam“, Príležitostná štúdia NBS, 3/2021.
2021Martin Cesnak a Ján Klacso, 2021. “Hodnotenie cien rezidenčných nehnuteľností na Slovensku – štrukturálny prístup“, Výskumná štúdia NBS, 3/2021.
2021Martin Cesnak, Andrej Cupák, Ján Klacso a Martin Šuster, 2021. “Osudy zadlžených domácností počas koronakrízy: výsledky prieskumu na Slovensku“, Príležitostná štúdia NBS, 2/2021.
2021Martin Cesnak, Andrej Cupák, Ján Klacso a Martin Šuster, 2021. “Prieskum zadlžených domácností: ako sa im darí po skončení moratória?“, Analytický komentár NBS, 2021, č. 105.
2021Martin Cesnak, Andrej Cupák, Ján Klacso a Martin Šuster, 2021. “Prieskum zadlžených domácností – výsledky šiestej vlny“. Analytický komentár NBS, 2021, č. 97.
2020Andrej Cupák, Ján Klacso a Martin Šuster, 2020. “Vplyv koronakrízy na finančnú situáciu zadlžených slovenských domácností”, Výskumná štúdia NBS, 6/2020.
2020Martin Cesnak, Andrej Cupák, Judita Jurašeková Kucserová, Pavol Jurča, Ján Klacso, Anna Košútová, Andrej Moravčík a Martin Šuster, 2020. “Vplyv koronakrízy na finančnú situáciu a očakávania zadlžených domácností“, Príležitostná štúdia NBS, 3/2020.
2020Martin Cesnak, Andrej Cupák, Ján Klacso a Martin Šuster, 2020. “Prieskum zadlžených domácností – výsledky piatej vlny“. Analytický komentár NBS, 2020, č. 96.
2020Martin Cesnak, Andrej Cupák, Ján Klacso a Martin Šuster, 2020. “Prieskum zadlžených domácností – výsledky štvrtej vlny“. Analytický komentár NBS, 2020, č. 93.
2020Martin Cesnak, Andrej Cupák, Ján Klacso a Martin Šuster, 2020. “Prieskum zadlžených domácností – výsledky tretej vlny“. Analytický komentár NBS, 2020, č. 91.
2020Martin Cesnak, Andrej Cupák, Ján Klacso a Martin Šuster, 2020. “Prieskum zadlžených domácností – výsledky druhej vlny“. Analytický komentár NBS, 2020, č. 90.
2020Andrej Cupák, Pavol Jurča, Ján Klacso, 2020. “Kto rýchlo pomáha, dvakrát pomáha“, Analytický komentár NBS, 2020, č. 82.
2012Ján Klacso, 2014. “Rámec makrostresového testovania v Národnej banke Slovenska”, Výskumná štúdia NBS, 1/2014.
YEARS OF PUBL.SELECTED EXTERNAL PUBLICATIONS
2023Cesnak, Cupák, Klacso, Šuster, 2023. “The Impact of Loan Payment Deferral on Indebted Households and Financial Stability during the Covid-19 Pandemic: Survey Results from Slovakia.”, Czech Journal of Economics and Finance, vol. 73(3), pp. 220 – 250.
2023Ján Klacso, 2023. “How Micro Data Improve the Estimation of Household Credit Risk Within the Macro Stress Testing Framework”, Computational Economics.
2020Pavol Jurča, Ján Klacso, Eugen Tereanu, Marco Forletta a Marco Gross, 2020.“The Effectiveness of Borrower-Based Macroprudential Measures: A Quantitative Analysis for Slovakia”, IMF Working Paper No. 20/134.
2017Gaia Barbic, Stefano Borgioli a Ján Klacso, 2017. “The journey from micro supervisory data to aggregate macroprudential statistics”, ECB Statistical Paper Series No. 20/ May 2017.
2015Ján Klacso, 2015. “The Effects of the Euro Area Entrance on the Monetary Transmission Mechanism in Slovakia in Light of the Global Economic Recession”, Czech Journal of Economics and Finance, vol. 65(1), pages 55-83.
Date Number Name