en en

Klacso Ján

Klacso Ján

vedúci oddelenia výskumu finančnej stability

Oblasť výskumu:
  • finančná stabilita
  • makroprudenciálna politika
  • stresové testovanie

2024

KLACSO, Ján –  MARTINO, Fabio. 2024. Retail interest rates in Slovakia vs. other euro area countries. Policy Brief 11/2024.

2024

CESNAK, Martin – KLACSO, Ján –  KUPKOVIČ, Patrik –  MORAVČÍK, Andrej – RYCHTÁRIK , Štefan – VRBOVSKÝ, Roman. 2024. Assessing Residential Real Estate prices in Slovakia: Possible Approaches and Indices. Occasional Paper NBS 1/2024. 21 pages.

2021

CESNAK, Martin – KLACSO, Ján – VASIĽ, Roman. 2021. Analysis of the Impact of Borrower-Based Measures. Occasional Paper NBS 3/2021. 64 pages.

2021

CESNAK, Martin – KLACSO, Ján. 2021. Assessing real estate prices in Slovakia – a structural approach. Working Paper NBS 3/2021. 38 pages.

2021

CESNAK, Martin – CUPÁK, Andrej – KLACSO, Ján – ŠUSTER, Martin. 2021. Fates of indebted households during the Corona crisis: Survey results from Slovakia. Occasional Paper NBS 2/2021. 35 pages.

2021

Martin Cesnak, Andrej Cupák, Ján Klacso a Martin Šuster, 2021. “Prieskum zadlžených domácností: ako sa im darí po skončení moratória?“, Analytický komentár NBS, 2021, č. 105.

2021

Martin Cesnak, Andrej Cupák, Ján Klacso a Martin Šuster, 2021. “Prieskum zadlžených domácností – výsledky šiestej vlny“. Analytický komentár NBS, 2021, č. 97.

2020

CUPÁK, Andrej – KLACSO, Ján – ŠUSTER, Matrin. 2020. Surveying the Impact of the Covid-19 Recession on the Financial Situation of Indebted Households. Working Paper NBS 6/2020. 19 pages.

2020

CESNAK, Martin – CUPÁK, Andrej – JURAŠEKOVÁ KUCSEROVÁ, Judita – JURČA, Pavol – KLACSO, Ján – KOŠÚTOVÁ, Anna – MORAVČÍK, Andrej – ŠUSTER, Martin. 2020. Vplyv koronakrízy na finančnú situáciu a očakávania zadlžených domácností. Occasional Paper 3/2020. 34 pages.

2020

Martin Cesnak, Andrej Cupák, Ján Klacso a Martin Šuster, 2020. “Prieskum zadlžených domácností – výsledky piatej vlny“. Analytický komentár NBS, 2020, č. 96.

2020

Martin Cesnak, Andrej Cupák, Ján Klacso a Martin Šuster, 2020. “Prieskum zadlžených domácností – výsledky štvrtej vlny“. Analytický komentár NBS, 2020, č. 93.

2020

Martin Cesnak, Andrej Cupák, Ján Klacso a Martin Šuster, 2020. “Prieskum zadlžených domácností – výsledky tretej vlny“. Analytický komentár NBS, 2020, č. 91.

2020

Martin Cesnak, Andrej Cupák, Ján Klacso a Martin Šuster, 2020. “Prieskum zadlžených domácností – výsledky druhej vlny“. Analytický komentár NBS, 2020, č. 90.

2020

Andrej Cupák, Pavol Jurča, Ján Klacso, 2020. “Kto rýchlo pomáha, dvakrát pomáha“, Analytický komentár NBS, 2020, č. 82.

2012

KLACSO, Ján. 2014. Macro Stress Testing Framework at the National Bank of Slovakia. Working Paper NBS 1/2014. 46 pages.

2023

CESNAK, Martin – KLACSO, Ján – ŠUSTER, Martin. 2023. The Impact of Loan Payment Deferral on Indebted Households and Financial Stability during the Covid-19 Pandemic: Survey Results from Slovakia. In Czech Journal of Economics and Finance, vol. 73(3), pp. 220 – 250.

2023

KLACSO, Ján. 2023. How Micro Data Improve the Estimation of Household Credit Risk Within the Macro Stress Testing Framework. In Computational Economics.

2020

JURČA, Pavol – KLACSO, Ján – TEREANU, Eugen – FORLETTA, Marco – GROSS, Marco. 2020. The Effectiveness of Borrower-Based Macroprudential Measures: A Quantitative Analysis for Slovakia. IMF Working Paper No. 20/134.

2017

BARBIC, Gaia – BORGIOLI, Stefano – KLACSO, Ján. 2017. The journey from micro supervisory data to aggregate macroprudential statistics. ECB Statistical Paper Series No. 20/ May 2017.

2015

KLACSO, Ján. 2015. The Effects of the Euro Area Entrance on the Monetary Transmission Mechanism in Slovakia in Light of the Global Economic Recession. In Czech Journal of Economics and Finance, vol. 65(1), pp. 55-83.

Dátum Číslo Názov