sk sk

Kupkovič Patrik

Photo of Kupkovič Patrik

Senior Researcher

Fields of interest:
  • macroeconomic modelling
  • financial stability
  • monetary policy
  • inflation

2023

KUPKOVIČ, Patrik. 2023. Credit Supply or Demand? The Changing Role of Structural Market Forces in Bank Lending. Working Paper NBS 6/2023. 46 pages.

2023

KUPKOVIČ, Patrik – CESNAK, Martin. 2023. House Prices under Pressure: The Effect of Rising Borrowing Costs and Inflation. Policy Brief NBS 3/2023. 12 pages.

2020

KUPKOVIČ, Patrik. 2020. R-star in transition economies: Evidence from Slovakia. Working Paper NBS 3/2020. 40 pages.

2020

KUPKOVIČ, Patrik – ŠUSTER, Martin. 2020. Identifying the Financial Cycle in Slovakia. Working Paper NBS 2/2020. 28 pages.

2020

GERTLER, Pavel – KUPKOVIČ, Patrik – ŠUSTER, Martin. 2020. Príčiny a dôsledky záporných reálnych úrokov na Slovensku. Analytický komentár NBS, č. 77.

2016

KUPKOVIČ, Patrik. 2016. Aký vplyv majú inflačné očakávania na dynamiku cien v SR?. Analytický komentár NBS, č. 32.

2015

KUPKOVIČ, Patrik. 2015. Aké presné sú odhady produkčnej medzery pomocou State Space modelov?. Analytický komentár NBS, č. 17.

2020

KUPKOVIČ, Patrik. 2020. R-star in Transition Economies: Evidence from Slovakia. In Ekonomický časopis (Journal of Economics), vol. 68(8), pp. 761-786.

2018

KUPKOVIČ, Patrik, 2018. Searching for the r* in Slovakia: A semi-structural approach. In Slovak Economic Association Meeting, Bratislava.

2017

CUPÁK, Andrej – KUPKOVIČ, Patrik – VÁVRA, Marián. 2017. Comparisom of forecast performance of DSGE and VAR models: a meta-analysis. In Slovak Economic Association Meeting, Košice.

2017

KUPKOVIČ, Patrik. 2017. Dynamika inflácie v krajinách monetárnej únie: jej vplyv na spoločnú hospodársku politiku. In Politická ekonomie, vol. 65(1), pp. 62-81.

2016

LUKÁČIK, Martin – KUPKOVIČ, Patrik – BENKOVIČ, Martin. 2016. Vektorovo autoregresné modely s korekčným členom. Economics and Informatics, vol. 14(1), 23-41.

Date Number Name