sk sk

Kupkovič Patrik

Kupkovič Patrik

Senior researcher
RePEc profile

Fields of interest: macroeconomic modelling, financial stability, monetary policy and inflation.

years of publ.NBS Publications
2023KUPKOVIČ, Patrik. 2023. Credit Supply or Demand? The Changing Role of Structural Market Forces in Bank Lending. NBS Working Paper, No. 6/2023.
2023KUPKOVIČ, Patrik – CESNAK, Martin. 2023. House Prices under Pressure: The Effect of Rising Borrowing Costs and Inflation. NBS Policy Briefs, 3/2023.
2020KUPKOVIČ, Patrik. 2020. R-star in transition economies: Evidence from Slovakia. NBS Working Paper, No. 3/2020.
2020KUPKOVIČ, Patrik – Martin Šuster, 2020. Identifying the Financial Cycle in Slovakia. NBS Working Paper, No. 2/2020.
2020GERTLER, Pavel – KUPKOVIČ, Patrik – ŠUSTER, Martin. 2020. Príčiny a dôsledky záporných reálnych úrokov na Slovensku. Analytický komentár NBS, č. 77.
2016KUPKOVIČ, Patrik. 2016. Aký vplyv majú inflačné očakávania na dynamiku cien v SR?. Analytický komentár NBS, č. 32.
2015KUPKOVIČ, Patrik. 2015. Aké presné sú odhady produkčnej medzery pomocou State Space modelov?. Analytický komentár NBS, č. 17.
years of publ.Selected External Publications
2020Patrik Kupkovič, 2020. „R-star in Transition Economies: Evidence from Slovakia“, Ekonomický časopis (Journal of Economics)68(8), 761-786.
2018Patrik Kupkovič, 2018. „Searching for the r* in Slovakia: A semi-structural approach“, Slovak Economic Association Meeting, Bratislava.
2017Andrej Cupák, Patrik Kupkovič, Marián Vávra, 2017. „Comparisom of forecast performance of DSGE and VAR models: a meta-analysis“, Slovak Economic Association Meeting, Košice.
2017Patrik Kupkovič, 2017. „Dynamika inflácie v krajinách monetárnej únie: jej vplyv na spoločnú hospodársku politiku“, Politická ekonomie65(1), 62-81.
2016Martin Lukáčik, Patrik Kupkovič, Martin Benkovič, 2016. „Vektorovo autoregresné modely s korekčným členom“, Economics and Informatics14(1), 23-41.
Date Number Name