en en

Kupkovič Patrik

Kupkovič Patrik

starší výskumný pracovník

Oblasť výskumu:
  • makroekonomické modelovanie
  • finančná stabilita
  • menová politika
  • inflácia

2023

KUPKOVIČ, Patrik. 2023. Credit Supply or Demand? The Changing Role of Structural Market Forces in Bank Lending. Working Paper NBS 6/2023. 46 pages.

2023

KUPKOVIČ, Patrik – CESNAK, Martin. 2023. House Prices under Pressure: The Effect of Rising Borrowing Costs and Inflation. Policy Brief NBS 3/2023. 12 pages.

2020

KUPKOVIČ, Patrik. 2020. R-star in transition economies: Evidence from Slovakia. Working Paper NBS 3/2020. 40 pages.

2020

KUPKOVIČ, Patrik – ŠUSTER, Martin. 2020. Identifying the Financial Cycle in Slovakia. Working Paper NBS 2/2020. 28 pages.

2020

GERTLER, Pavel – KUPKOVIČ, Patrik – ŠUSTER, Martin. 2020. Príčiny a dôsledky záporných reálnych úrokov na Slovensku. Analytický komentár NBS, č. 77.

2016

KUPKOVIČ, Patrik. 2016. Aký vplyv majú inflačné očakávania na dynamiku cien v SR?. Analytický komentár NBS, č. 32.

2015

KUPKOVIČ, Patrik. 2015. Aké presné sú odhady produkčnej medzery pomocou State Space modelov?. Analytický komentár NBS, č. 17.

2020

Patrik Kupkovič, 2020. „R-star in Transition Economies: Evidence from Slovakia“, Ekonomický časopis (Journal of Economics)68(8), 761-786.

2018

Patrik Kupkovič, 2018. „Searching for the r* in Slovakia: A semi-structural approach“, Slovak Economic Association Meeting, Bratislava.

2017

Andrej Cupák, Patrik Kupkovič, Marián Vávra, 2017. „Comparisom of forecast performance of DSGE and VAR models: a meta-analysis“, Slovak Economic Association Meeting, Košice.

2017

Patrik Kupkovič, 2017. „Dynamika inflácie v krajinách monetárnej únie: jej vplyv na spoločnú hospodársku politiku“, Politická ekonomie65(1), 62-81.

2016

Martin Lukáčik, Patrik Kupkovič, Martin Benkovič, 2016. „Vektorovo autoregresné modely s korekčným členom“, Economics and Informatics14(1), 23-41.

Dátum Číslo Názov