en en

Kupkovič Patrik

Kupkovič Patrik

starší výskumný pracovník
RePEc profil

Oblasť výskumu: makroekonomické modelovanie, finančná stabilita, menová politika a inflácia.

Roky vydaniaPublikácie NBS
2023KUPKOVIČ, Patrik. 2023. Ponuka alebo dopyt po úveroch? Meniaci sa vplyv trhových síl pri poskytovaní bankových úverov. Výskumná štúdia NBS, č. 6/2023.
2023KUPKOVIČ, Patrik – CESNAK, Martin. 2023. House Prices under Pressure: The Effect of Rising Borrowing Costs and Inflation. Analytická štúdia NBS, č. 3/2023.
2020KUPKOVIČ, Patrik. 2020. Prirodzená úroková sadzba v tranzitívnych ekonomikách: Prípad Slovenska. Výskumná štúdia NBS, č. 3/2020.
2020KUPKOVIČ, Patrik – ŠUSTER, Martin. 2020. Identifikácia finančného cyklu na Slovensku. Výskumná štúdia NBS, č. 2/2020.
2020GERTLER, Pavel – KUPKOVIČ, Patrik – ŠUSTER, Martin. 2020. Príčiny a dôsledky záporných reálnych úrokov na Slovensku. Analytický komentár NBS, č. 77.
2016KUPKOVIČ, Patrik. 2016. Aký vplyv majú inflačné očakávania na dynamiku cien v SR?. Analytický komentár NBS, č. 32.
2015KUPKOVIČ, Patrik. 2015. Aké presné sú odhady produkčnej medzery pomocou State Space modelov?. Analytický komentár NBS, č. 17.
Roky vydaniaVybrané externé publikácie
2020Patrik Kupkovič, 2020. „R-star in Transition Economies: Evidence from Slovakia“, Ekonomický časopis (Journal of Economics)68(8), 761-786.
2018Patrik Kupkovič, 2018. „Searching for the r* in Slovakia: A semi-structural approach“, Slovak Economic Association Meeting, Bratislava.
2017Andrej Cupák, Patrik Kupkovič, Marián Vávra, 2017. „Comparisom of forecast performance of DSGE and VAR models: a meta-analysis“, Slovak Economic Association Meeting, Košice.
2017Patrik Kupkovič, 2017. „Dynamika inflácie v krajinách monetárnej únie: jej vplyv na spoločnú hospodársku politiku“, Politická ekonomie65(1), 62-81.
2016Martin Lukáčik, Patrik Kupkovič, Martin Benkovič, 2016. „Vektorovo autoregresné modely s korekčným členom“, Economics and Informatics14(1), 23-41.
Dátum Číslo Názov