en en

Kupkovič Patrik

Kupkovič Patrik

starší výskumný pracovník
RePEc profil

Oblasť výskumu: makroekonomické modelovanie, finančná stabilita, menová politika a inflácia.

Roky vydaniaPublikácie NBS
2020Patrik Kupkovič, 2020. „Prirodzená úroková sadzba v tranzitívnych ekonomikách: Prípad Slovenska „, Výskumná štúdia NBS, 3/2020.
2020Patrik Kupkovič, Martin Šuster, 2020. „Identifikácia finančného cyklu na Slovensku“, Výskumná štúdia NBS, 2/2020.
2020Pavel Gertler, Patrik Kupkovič, Martin Šuster, 2020. „Príčiny a dôsledky záporných reálnych úrokov na Slovensku“, Analytický komentár NBS, č. 77.
2016Patrik Kupkovič, 2016. „Aký vplyv majú inflačné očakávania na dynamiku cien v SR? „, Analytický komentár NBS, č. 32.
2015Patrik Kupkovič, 2015. „Aké presné sú odhady produkčnej medzery pomocou State Space modelov? „, Analytický komentár NBS, č. 17.
Roky vydaniaVybrané externé publikácie
2020Patrik Kupkovič, 2020. „R-star in Transition Economies: Evidence from Slovakia“, Ekonomický časopis (Journal of Economics)68(8), 761-786.
2018Patrik Kupkovič, 2018. „Searching for the r* in Slovakia: A semi-structural approach“, Slovak Economic Association Meeting, Bratislava.
2017Andrej Cupák, Patrik Kupkovič, Marián Vávra, 2017. „Comparisom of forecast performance of DSGE and VAR models: a meta-analysis“, Slovak Economic Association Meeting, Košice.
2017Patrik Kupkovič, 2017. „Dynamika inflácie v krajinách monetárnej únie: jej vplyv na spoločnú hospodársku politiku“, Politická ekonomie65(1), 62-81.
2016Martin Lukáčik, Patrik Kupkovič, Martin Benkovič, 2016. „Vektorovo autoregresné modely s korekčným členom“, Economics and Informatics14(1), 23-41.
Dátum Číslo Názov