sk sk

Lalinský Tibor

Lalinský Tibor

Senior researcher
RePEc profile

Fields of interest: convergence and competitiveness, european integration and euro, international economics, micro-data analysis.

YEARS OF PUBL.NBS Publications
2021Tibor Lalinský, 2021. „Pandemická pomoc, produktivita a finančná situácia podnikov„, Analytický komentár NBS, 2021, č. 110.
2020Štefan Buchta, Tibor Lalinský, Radoslav Peter, 2020. “Majú firmy finančné rezervy na prekonanie koronakrízy?”, Analytický komentár NBS, 2020, č. 80..
2019Tibor Lalinský, Jaanika Meriküll, 2019. “Vplyv spoločnej meny na vývoz: zistenia založené na podnikových údajoch”, Výskumná štúdia NBS, 1/2019.
2018Tibor Lalinský, 2018. “Stále ďaleko za najlepšími”, Analytický komentár NBS, 2018, č. 51.
2018Tibor Lalinský, Anna Strachotová, 2018. “Slovensko rastie, no zaostáva a nedobieha” Biatec, roč. 26, č. 6, s. 2-5.
2017Tibor Lalinský, 2017. “Neefektívne rozdelenie výrobných zdrojov ako jeden z faktorov slabého vývoja produktivity na Slovensku”, Analytický komentár NBS, č. 48.
2017František Broček, Tibor Lalinský, 2017. “Welfare in Slovakia and the EU – an alternative to GDP per capita“. Biatec, Volume 25, 2017, No. 6, pp. 17-23.
2017Tibor Lalinský, 2017. “Structural reforms and challenges in the (new) EU member states“. Biatec, Volume 25, 2017, No. 6, pp. 24-30.
2016Urška Čede, Bogdan Chiriacescu, Péter Harasztosi, Tibor Lalinský, Jaanika Meriküll, 2016. “Charakteristika vývozu a volatilita výstupu: zistenia pre krajiny strednej a východnej Európy založené na podnikových údajoch”, Výskumná štúdia NBS, 3/2016.
2016Tibor Lalinský, 2016. “Konkurencieschopnosť – predstavenie CompNet databázy”, Analytický komentár NBS, 2016, č. 30.
2016Antoine Berthou, Emmanuel Dhyne, Matteo Bugamelli, Ana-Maria Cazacu, Calin-Vlad Demian, Péter Harasztosi, Tibor Lalinský, Jaanika Meriküll, Filippo Oropallo, Ana Cristina Soares, 2016. „Hodnotenie distribúcie vývozu a produktivity európskych podnikov na základe CompNet databázy„, Working and Discussion Papers WP 5/2016, Research Department, National Bank of Slovakia.
2016Tibor Lalinský, Šimon Neradný, 2016. “Strednodobý vývoj regionálnej konvergencie výkonnosti a ukazovateľov trhu práce na Slovensku a v EÚ”, Biatec, roč. 24, č. 5, s. 21-26.
2015Kristína Londáková, Tibor Lalinský, 2015. “Dlhodobá analýza vývoja cenovej konvergencie v EÚ”, Biatec, roč. 23, č. 1, s. 19-23.
2015Stefan Catrina, Tibor Lalinský, 2015. “Absolútna a podmienená beta konvergencia ekonomickej výkonnosti v EÚ”, Biatec, roč. 23, č. 7, s. 2-7.
2015Tibor Lalinský, Anna Strachotová, František Hajnovič, 2015. “Pasca strednopríjmových krajín a iné súvislosti aktuálneho vývoja reálnej konvergencie slovenskej ekonomiky”, Biatec, roč. 23, č. 7, s. 2-8.
Tibor Lalinský, 2015. “Vývozná konkurencieschopnosť Slovenska z pohľadu nových ukazovateľov”, Biatec, roč. 23, č. 8, s. 11-16.
2014Tibor Lalinský, 2014. “Vplyv kvalitatívnych faktorov na konkurencieschopnosť slovenských podnikov”, Biatec, roč. 22, č. 04, s. 7-9.
2014Tibor Lalinský, 2014. “Aktuálny stav ukazovateľov konvergencie: Slovensko nedobieha, no plní všetky nominálne kritériá”, Biatec, roč. 22, č. 09, s. 2-5.
2013Tibor Lalinský, 2013. “Faktory konkurencieschopnosti podnikov: výsledky panelovej analýzy”, Výskumná štúdia NBS, 4/2013.
2013Tibor Lalinský, 2013. “Dominancia nominálnej konvergencie pokračuje, reálna konvergencia v EÚ stagnuje”, Biatec, roč. 21, č. 8/október, s. 5-11.
2013Tibor Lalinský, Radoslav Peter, 2013. “Slovensko verzus Česko: 20 rokov od rozvodu”, Biatec, roč. 21, č. 9/november, s. 5-9.
2012Tibor Lalinský, 2012. “Hlavné črty ekonomickej konvergencie Slovenska a iných európskych krajín v období dlhovej krízy”, Biatec, roč. 20, č. 07, s. 4-10.
2010Tibor Lalinský, 2010. “Konkurencieschopnosť podnikov po zavedení eura na Slovensku” Príležitostná štúdia NBS, 03/2010.
2010Tibor Lalinský, 2010. “Euro: páchateľ, či svedok? Vývoj a faktory konkurencieschopnosti podnikov po zavedení eura”, Biatec, roč. 18, č. 07, s. 20-25.
2010Tibor Lalinský, 2010. “Ovplyvnila recesia európsku integráciu a dobiehanie?”, Biatec, roč. 18, č. 08/október, s. 22-27.
2009Tibor Lalinský, 2009. “Konvergencia slovenskej ekonomiky v období krízy”, Biatec, roč. 17, č. 10, s. 2-10.
2008Tibor Lalinský, 2008. “Faktory konkurencieschopnosti slovenských podnikov”, Výskumná štúdia NBS, 3/2008.
2008Tibor Lalinský, 2008. “Analýza konvergencie slovenskej ekonomiky. 1. časť”, Biatec, roč. 16, č. 09, s. 2-10.
2008Tibor Lalinský, 2008. “Analýza konvergencie slovenskej ekonomiky. 2. časť”, Biatec, roč. 16, č. 10, s. 2-8.
2007Tibor Lalinský, Martin Šuster, Juraj Zeman, 2007. “Konvergencia, synchronizácia cyklov a symetria šokov”, Biatec, roč. 15, č. 07, s. 2-9.
2006Martin Šuster, Marek Árendáš, Michal Benčík, Pavel Gertler, František Hajnovič, Zora Komínková, Tibor Lalinský, Marián Nemec, Dušan Preisinger, Vladimír Solanič, Anna Strachotová, Marcel Tirpák, Tomáš Tőzsér, Juraj Zeman, 2006. “Vplyv zavedenia eura na slovenské hospodárstvo”, Výskumná štúdia 01/2006, Národná banka Slovenska.
2006Tibor Lalinský, Martin Šuster, 2006. “Konvergencia a regionálna kohézia SR”, Biatec, roč. 14, č. 09, s. 7-14.
2006Tibor Lalinský, 2006. “Ziskovosť nefinančných podnikov v krajinách V4”, Biatec, roč. 14, č. 12, s. 11-15.
2005Tibor Lalinský, Martin Šuster, 2005. “Analýza konvergencie slovenskej ekonomiky k Európskej únii”, Biatec, roč. 13, č. 09, s. 2-9.
2005Tibor Lalinský, 2005. “Slovensko v optike indexov konkurencieschopnosti”, Biatec, roč. 13, č. 01, s. 15-19.
2004Tibor Lalinský, 2004. “Hodnotenie konkurencieschopnosti Slovenska v rámci EÚ”, Biatec, roč. 12, č. 08, s. 2-5.
2003Tibor Lalinský, 2003. “Hodnotenie reálnej konvergencie ekonomiky SR k ekonomike EÚ”, Biatec, roč. 11, č. 10, s. 5-8.
YEARS OF PUBL.Selected External Publications
2022Tibor Lalinský, Rozália Pál, 2022. „Distribution of COVID-19 government support and its consequences for firm liquidity and solvency„, Structural Change and Economic Dynamics.
2022Tommaso Bighelli, Tibor Lalinský, Juuso Vanhala, 2022. „Covid-19 pandemic, state aid and firm productivity„, Research Discussion Papers 1/2022, Bank of Finland.
2021Tibor Lalinský, Jaanika Meriküll, 2021. „The effect of the single currency on exports: Comparative firm-level evidence„, International Journal of Central Banking, vol. 17(3), pages 203-239.
2020CompNet (including Tibor Lalinský), 2020. “Firm Productivity Report”, CompNet – Competitiveness Research Network.
2018Urška Čede, Bogdan Chiriacescu, Péter Harasztosi, Tibor Lalinský, Jaanika Meriküll, 2018. „Export characteristics and output volatility: comparative firm-level evidence for CEE countries,“ Review of World Economics, vol. 154(2), pages 347-376.
2016Tibor Lalinský, 2016. “Firm-level output and competitiveness in the Great Recession : the role of firm characteristics and qualitative factors“, Journal of Economics (Ekonomický časopis), vol. 64 (2), pages 118-133.
2015CompNet Task Force (including Tibor Lalinský), 2015. „Assessing European competitiveness : The new CompNet micro-based database„, Working Paper Research 279, National Bank of Belgium.
2015Emmanuel Dhyne, Calin-Vlad Demian, Péter Harasztosi, Jaanika Meriküll, Tibor Lalinský, Ana-Maria Cazacu, Matteo Bugamelli, Ana Cristina Soares, Antoine Berthou, Filippo Oropallo, 2015. „Assessing European firms‘ exports and productivity distributions: the CompNet trade module„, Working Paper Series 1788, European Central Bank.
2014CompNet Task Force (including Tibor Lalinský), 2014. „Micro-based evidence of EU competitiveness: the CompNet database„, Working Paper Series 1634, European Central Bank.
Date Number Name