en en

Lalinský Tibor

Lalinský Tibor

starší výskumný pracovník

Oblasť výskumu:
  • konvergencia a konkurencieschopnosť
  • európska integrácia a euro
  • medzinárodný obchod
  • analýza mikroúdajov

2021

Tibor Lalinský, 2021. „Pandemická pomoc, produktivita a finančná situácia podnikov„, Analytický komentár NBS, 2021, č. 110.

2020

Štefan Buchta, Tibor Lalinský, Radoslav Peter, 2020. “Majú firmy finančné rezervy na prekonanie koronakrízy?”, Analytický komentár NBS, 2020, č. 80.

2019

LALINSKÝ, Tibor – MERIKÜLL, Jaanika. 2019. The Effect Of The Single Currency On Exports: Comparative Firm Level Evidence. Working Paper NBS 1/2019. 39 pages.

2018

Tibor Lalinský, 2018. “Stále ďaleko za najlepšími”, Analytický komentár NBS, 2018, č. 51.

2018

LALINSKÝ, Tibor – STRACHOTOVÁ, Anna. 2018. Slovensko rastie, no zaostáva a nedobieha. In Biatec, roč. 26, 2018, č. 6, s. 2-5.

2017

Tibor Lalinský, 2017. “Neefektívne rozdelenie výrobných zdrojov ako jeden z faktorov slabého vývoja produktivity na Slovensku”, Analytický komentár NBS, č. 48.

2017

BORČEK, František – LALINSKÝ, Tibor. 2017. Welfare in Slovakia and the EU – an alternative to GDP per capita. In Biatec, roč. 25, 2017, č. 6, s. 17-23.

2017

LALINSKÝ, Tibor. 2017. Structural reforms and challenges in the (new) EU member states. In Biatec, roč. 25, 2017, č. 6, s. 24-30.

2016

ČEDE, Urška – CHIRIACESCU, Bogdan – HARASZTOSI, Péter – LALINSKÝ, Tibor – MERIKÜLL, Jaanika. 2016. Export Characteristics and Output Volatility: Comparative Firm-Level Evidence for CEE Countries. Working Paper NBS 3/2016. 32 pages.

2016

Tibor Lalinský, 2016. “Konkurencieschopnosť – predstavenie CompNet databázy”, Analytický komentár NBS, 2016, č. 30.

2016

BERTHOU, Antoine – DHYNE, Emmanuel – BUGAMELLI, Matteo – CAZACU, Ana-Maria – DEMIAN,  Calin-Vlad – HARASZTOSI, Péter – LALINSKÝ, Tibor – MERIKÜLL, Jaanika – OROPALLO, Filippo – SOARES, Ana Cristina. 2016. Assessing European Firms’ Exports and Productivity Distributions: The Compnet Trade Module. Working Paper NBS 5/2016. 56 pages.

2016

LALINSKÝ, Tibor – NERADNÝ, Šimon Neradný. 2016. Strednodobý vývoj regionálnej konvergencie výkonnosti a ukazovateľov trhu práce na Slovensku a v EÚ. In Biatec, roč. 24, 2016, č. 5, s. 21-26.

2015

LONDÁKOVÁ, Kristína – LALINSKÝ, Tibor. 2015. Dlhodobá analýza vývoja cenovej konvergencie v EÚ. In Biatec, roč. 23, 2015, č. 1, s. 19-23.

2015

CATRINA, Stefan – LALINSKÝ, Tibor. 2015. Absolútna a podmienená beta konvergencia ekonomickej výkonnosti v EÚ. In Biatec, roč. 23, 2015, č. 7, s. 2-7.

2015

LALINSKÝ, Tibor – STRACHOTOVÁ, Anna – HAJNOVIČ, František. 2015. Pasca strednopríjmových krajín a iné súvislosti aktuálneho vývoja reálnej konvergencie slovenskej ekonomiky. In Biatec, roč. 23, 2015, č. 7, s. 2-8.

2015

LALINSKÝ, Tibor. 2015. Vývozná konkurencieschopnosť Slovenska z pohľadu nových ukazovateľov. In Biatec, roč. 23, 2015, č. 8, s. 11-16.

2014

Tibor Lalinský, 2014. Vplyv kvalitatívnych faktorov na konkurencieschopnosť slovenských podnikov. In Biatec, roč. 22, 2014, č. 4, s. 7-9.

2014

LALINSKÝ, Tibor. 2014. Aktuálny stav ukazovateľov konvergencie: Slovensko nedobieha, no plní všetky nominálne kritériá. In Biatec, roč. 22, 2014, č. 9, s. 2-5.

2013

LALINSKÝ, Tibor. 2013. Firm Competitiveness Determinants: Results of a Panel Data Analysis. Working Paper NBS 4/2013. 29 pages.

2013

LALINSKÝ, Tibor. 2013. Dominancia nominálnej konvergencie pokračuje, reálna konvergencia v EÚ stagnuje. In Biatec, roč. 21, 2013, č. 8, s. 5-11.

2013

LALINSKÝ, Tibor – PETER, Radoslav. 2013. Slovensko verzus Česko: 20 rokov od rozvodu. In Biatec, roč. 21, 2013, č. 9, s. 5-9.

2012

LALINSKÝ, Tibor. 2012. Hlavné črty ekonomickej konvergencie Slovenska a iných európskych krajín v období dlhovej krízy. In Biatec, roč. 20, 2012, č. 7, s. 4-10.

2010

LALINSKÝ, Tibor. 2010. Konkurencieschopnosť podnikov po zavedení eura na Slovensku. Occasional Paper NBS 3/2010. 41 pages.

2010

LALINSKÝ, Tibor. 2010. Euro: páchateľ, či svedok? Vývoj a faktory konkurencieschopnosti podnikov po zavedení eura. In Biatec, roč. 18, 2010, č. 7, s. 20-25.

2010

LALINSKÝ, Tibor. 2010. Ovplyvnila recesia európsku integráciu a dobiehanie?. In Biatec, roč. 18, 2010, č. 8, s. 22-27.

2009

LALINSKÝ, Tibor. 2009. Konvergencia slovenskej ekonomiky v období krízy. In Biatec, roč. 17, 2009, č. 10, s. 2-10.

2008

LALINSKÝ, Tibor. 2008. Faktory konkurencieschopnosti slovenských podnikov. Working Paper NBS 3/2008. 39 pages.

2008

LALINSKÝ, Tibor. 2008. Analýza konvergencie slovenskej ekonomiky. 1. časť. In Biatec, roč. 16, 2008, č. 9, s. 2-10.

2008

LALINSKÝ, Tibor. 2008. Analýza konvergencie slovenskej ekonomiky. 2. časť. In Biatec, roč. 16, 2008, č. 10, s. 2-8.

2007

LALINSKÝ, Tibor – ŠUSTER, Martin – ZEMAN, Juraj. 2007. Konvergencia, synchronizácia cyklov a symetria šokov. In Biatec, roč. 15, 2007, č. 7, s. 2-9.

2006

ŠUSTER, Martin – ÁRENDÁŠ, Marek – BENČÍK, Michal – GERTLER, Pavel – HAJNOVIČ, František – KOMÍNKOVÁ, Zora – LALINSKÝ, Tibor – NEMEC, Marián – PREISINGER, Dušan – SOLANIČ, Vladimír – STRACHOTOVÁ, Anna – TIRPÁK, Marcel – TŐZSÉR, Tomáš – ZEMAN, Juraj. 2006. Vplyv zavedenia eura na slovenské hospodárstvo. Working Paper NBS 1/2006. 133 pages,

2006

LALINSKÝ, Tibor – ŠUSTER, Martin. 2006. Konvergencia a regionálna kohézia SR. In Biatec, roč. 14, 2006, č. 9, s. 7-14.

2006

LALINSKÝ, Tibor. 2006. Ziskovosť nefinančných podnikov v krajinách V4. In Biatec, roč. 14, 2006, č. 12, s. 11-15.

2005

LALINSKÝ, Tibor – ŠUSTER, Martin. 2005. Analýza konvergencie slovenskej ekonomiky k Európskej únii. In Biatec, roč. 13, 2005, č. 9, s. 2-9.

2005

LALINSKÝ, Tibor. 2005. Slovensko v optike indexov konkurencieschopnosti. In Biatec, roč. 13, 2005, č. 1, s. 15-19.

2004

LALINSKÝ, Tibor. 2004. Hodnotenie konkurencieschopnosti Slovenska v rámci EÚ. In Biatec, roč. 12, 2004, č. 8, s. 2-5.

2003

LALINSKÝ, Tibor. 2003. Hodnotenie reálnej konvergencie ekonomiky SR k ekonomike EÚ. In Biatec, roč. 11, 2003, č. 10, s. 5-8.

2024

LOPEZ-GARCIA, Paloma – MODERY, Wolfgang – LALINSKÝ, Tibor – BIJNENS, Gert – ANGHEL, Brindusa – BUNEL, Simon – VALDERRAMA, Maria. 2024. The impact of recent shocks and ongoing structural changes on euro area productivity growth. Economic Bulletin Articles, European Central Bank, vol. 2.

2024

LALINSKÝ, Tibor – ANYFANTAKI, Sofia – BENKOVSKIS, Konstantins – BERGEAUD, Antonin – BUN, Maurice – BUNEL, Simon – COLCIAGO, Andrea – DE MULDER, Jan – LOPEZ, Beatriz GONZALEZ – JARVIS, Valerie – KRASNOPJOROVS, Olegs – LEBASTARD, Laura – LOPEZ-GARCIA, Paloma – MARTINS, Fernando – MEINEN, Philipp – MERIKÜLL, Jaanika – PARKER, Miles – SERAFINI, Roberta – SZÖRFI, Béla – VANHALA, Juuso – VOLK, Matjaz – ANASTASATOU, Marianthi – FANTINO, Davide – HAVEL, Jiri – KHAMETSHIN, Dmitry – KOLAITI, Tetie – RAOS, Josip – ŠELEBAJ, Domagoj – VAŇKO, Milan. 2024. The impact of the COVID-19 pandemic and policy support on productivity. Occasional Paper Series 341, European Central Bank.

2023

BIGHELLI, Tommaso – LALINSKÝ, Tibor – VANHALA, Juuso. 2023. Cross-country evidence on the allocation of COVID-19 government subsidies and consequences for productivity. Journal of the Japanese and International Economies, Elsevier, vol. 68(C).

2022

LALINSKÝ, Tibor – PÁL, Rozália. 2022. Distribution of COVID-19 government support and its consequences for firm liquidity and solvency. In Structural Change and Economic Dynamics.

2022

BIGHELLI, Tommaso – LALINSKÝ, Tibor – VANHALA, Juuso. 2022. Covid-19 pandemic, state aid and firm productivity. Research Discussion Papers, Bank of Finland 1/2022.

2021

LALINSKÝ, Tibor – MERIKÜLL, Jaanika. 2021. The effect of the single currency on exports: Comparative firm-level evidence. In International Journal of Central Banking, vol. 17(3), pp. 203-239.

2020

CompNet (including LALINSKÝ, Tibor). 2020. Firm Productivity Report. In CompNet – Competitiveness Research Network.

2018

ČEDE, Urška – CHIIRIACESCU, Bogdan – HARASZTOSI, Péter – LALINSKÝ, Tibor – MERIKÜLL, Jaanika. 2018. Export characteristics and output volatility: comparative firm-level evidence for CEE countries. In Review of World Economics, vol. 154(2), pp. 347-376.

2016

LALINSKÝ, Tibor. 2016. Firm-level output and competitiveness in the Great Recession : the role of firm characteristics and qualitative factors. In Journal of Economics (Ekonomický časopis), vol. 64 (2), pp. 118-133.

2015

CompNet Task Force (including LALINSKÝ, Tibor). 2015. Assessing European competitiveness : The new CompNet micro-based database. Working Paper Research, National Bank of Belgium 279/2015..

2015

DHYNE, Emmanuel – DEMIAN, Calin-Vlad – HARASZTOSI, Péter – MERIKÜLL, Jaanika – LALINSKÝ, Tibor – CAZACU, Ana-Maria – BIGAMELLI, Matteo – SOARES, Ana Cristina – BERTHOU, Antoine – OROPALLO, Filippo. 2015. Assessing European firms‘ exports and productivity distributions: the CompNet trade module., Working Paper Series ECB 1788/2015.

2014

CompNet Task Force (including LALINSKÝ, Tibor). 2014. Micro-based evidence of EU competitiveness: the CompNet database. Working Paper Series ECB 1634/2014.

Dátum Číslo Názov