sk sk

Art Designs

Public Survey on the Art Designs for the Slovak Sides of Euro Coins
Choosing the Slovak Euro

 • Dvojkríž na trojvrší
  1. Patriarchal Cross in the Middle of Three Mountain Peaks • Keltská minca Biatec
  2. The Celtic Biatec coin • Kríž z Veľkej Mače
  3. The cross from Veľká Mača • Bratislavský hrad
  4. Bratislava Castle • Panenská veža hradu Devín
  5. The Maiden’s Tower of Devin Castle • Spišský hrad
  6. Spiš Castle • Kriváň
  7. Kriváň Peak • Madona s Ježiškom z Kremnice
  8. Madonna with Child Jesus from Kremnica • Madona s Ježiškom z hlavného oltára farského kostola v Levoči od Majstra Pavla
  9. Madonna with Child Jesus from the main altar of Levoča Parish Church • Sv. Cyril a sv. Metod
  10. Saint Cyril and Methodius