sk sk

Document detail

Download document
Name Odporúčanie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska č. 2/2012 z 22. augusta 2012 k stanoveniu diskontnej miery pre test primeranosti záväzku z poistných zmlúv
Author Národná banka Slovenska
Source Official Journal of Národná banka Slovenska
Publication date 28. 8. 2012
Version in force as of
Additional information:

Available only in Slovak Language