sk sk

Document detail

Download document
Name Stanovisko Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 21. apríla 2015 č. 1/2015 k použitiu Občianskeho zákonníka v spotrebiteľských obchodných vzťahoch
Author Národná banka Slovenska
Source website of Národná banka Slovenska
Publication date 15. 5. 2015
Version in force as of uplatňuje sa odo dňa jeho schválenia výkonným riaditeľom útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska
Additional information:

Available only in Slovak Language