en en

Detail dokumentu

Stiahnuť dokument
Názov Stanovisko Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 21. apríla 2015 č. 1/2015 k použitiu Občianskeho zákonníka v spotrebiteľských obchodných vzťahoch
Autor Národná banka Slovenska
Zdroj webové sídlo Národnej banky Slovenska
Dátum uverejnenia 15. 5. 2015
Účinnosť / Platnosť / Aktuálnosť uplatňuje sa odo dňa jeho schválenia výkonným riaditeľom útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska
Doplňujúce informácie:

Stanovisko k použitiu Občianskeho zákonníka v spotrebiteľských obchodných vzťahoch obsahuje vysvetlenie k uplatňovaniu ustanovenia § 52 ods. 2 Občianskeho zákonníka v znení účinnom od 1. apríla 2015.&nbspVysvetľuje aplikáciu tohto ustanovenia na záväzkové vzťahy, ktoré sú spotrebiteľskými zmluvami podľa § 52 ods. 1 Občianskeho zákonníka a súčasne obchodnými záväzkovými vzťahmi podľa § 261 ods. 6 Obchodného zákonníka tak, ako ju bude uplatňovať Národná banka Slovenska najmä v rámci výkonu dohľadu na ochranu finančných spotrebiteľov.&nbsp

Upozornenie: Národná banka Slovenska ponecháva primeraný čas na implementáciu vydaných stanovísk, odporúčaní a metodických usmernení. Z tohto dôvodu kontroluje v rámci výkonu dohľadu ich napĺňanie spravidla až po 3 mesiacoch od ich zverejnenia.