sk sk

Consultation papers on securities market-related issues published by Národná banka Slovenska

On this page Národná banka Slovenska publishes materials that have been presented for comments to professionals and members of the public.

2022

2022

2019

Publication date TitleDeadline for responses
12.7.2019Konzultačný materiál k návrhu intervenčného opatrenia vo vzťahu k finančným rozdielovým zmluvám26.7.2019
consultation completed
Publication date TitleDeadline for responses
1.7.2019Konzultačný materiál k zámeru NBS vydať intervenčného opatrenie vo vzťahu k binárnym opciámconsultation completed

2014

Publication date TitleDeadline for responses
21.5.2014Konzultačný materiál k používaniu derivátov pri správe verejných špeciálnych fondov nehnuteľností20.6.2014
consultation completed

2012