en en

Materiály na konzultáciu pre oblasť trhu cenných papierov zverejnené Národnou bankou Slovenska

Na tejto stránke nájdete materiály, ktoré Národná banka Slovenska zverejňuje za účelom konzultácie príslušnej problematiky so širokou i odbornou verejnosťou.

2024

2023

2022

Dátum zverejneniaNázov konzultačného materiáluTermín na predkladanie príspevkov
8.9.2022Konzultačný materiál k návrhu metodického usmernenia k neoprávnenému podnikaniu v oblasti kolektívneho investovania 31.10.2022

2019

Dátum zverejnenia Názov konzultačného materiálu Termín na predkladanie príspevkov
12.07.2019 Konzultačný materiál k návrhu intervenčného opatrenia vo vzťahu k finančným rozdielovým zmluvám 26.07.2019
Dátum zverejnenia Názov konzultačného materiálu Termín na predkladanie príspevkov
01.07.2019 Konzultačný materiál k zámeru NBS vydať intervenčného opatrenie vo vzťahu k binárnym opciám

2014

Dátum zverejneniaNázov konzultačného materiáluTermín na predkladanie príspevkov
21.5.2014Konzultačný materiál k používaniu derivátov pri správe verejných špeciálnych fondov nehnuteľností 20.6.2014

2012