sk sk

Members

The NSG Pay-SK has 15 permanent members and is chaired by a representative of Národná banka Slovenska.

The NSG Pay-SK’s membership comprises:

  • 6 representatives of Národná banka Slovenska;
  • 6 representatives of the Slovak Banking Association;
  • 1 representative of the Ministry of Finance of the Slovak Republic;
  • 1 representative of the State Treasury;
  • 1 representative of payment service providers (from among payment institutions and e-money institutions, i.e. so-called third parties).

List of members:

members entity contact
Ing. Peter Holička – chairman Národná banka Slovenska peter.holicka@nbs.sk
Ing. Rudolf Pataki Národná banka Slovenska rudolf.pataki@nbs.sk
RNDr. Martin Budaj PhD. Národná banka Slovenska martin.budaj@nbs.sk
Ing. Jozef Jerga Národná banka Slovenska jozef.jerga@nbs.sk
Ing. Branislav Kopkáš Národná banka Slovenska branislav.kopkas@nbs.sk
Ing. Iveta Behúňová – secretary Národná banka Slovenska iveta.behunova@nbs.sk
Ing. Eva Horváthová Slovenská banková asociácia (SBA) eva.horvathova@sbaonline.sk
Ing. Juraj Matejovič Slovenská sporiteľňa, a.s. (SBA) matejovic.juraj@slsp.sk
Ing. Michaela Volenská VÚB banka, a.s. (SBA) mvolenska@vub.sk
Bc. Katarína Sóos Tatrabanka, a.s. (SBA) katarina_soos@tatrabanka.sk
Ing. Soňa Ryšavá Československá obchodná banka, a.s. (SBA) srysava@csob.sk
Mgr. Renáta Holienčiková Mbank S.A., pobočka zahraničnej banky (SBA) renata.holiencikova@mbank.sk
Ing. Martin Peter Ministerstvo financií SR martin.peter@mfsr.sk
Ing. Erika Strížencová Štátna pokladnica erika.strizencova@pokladnica.sk