en en

Zloženie

NSG Pay-SK má 15 stálych členov, predsedom je zástupca Národnej banky Slovenska.

Zloženie :

  • 6 zástupcov Národnej banky Slovenska
  • 6 zástupcov Slovenskej bankovej asociácie
  • 1 zástupca Ministerstva financií SR
  • 1 zástupca Štátnej pokladnice
  • 1 zástupca poskytovateľov platobných služieb (z oblasti platobných inštitúcií, E-money inštitúcií resp. tzv. tretích strán).

Zoznam členov:

členoviazastupujúci subjektkontakt
Ing. Peter Holička predsedaNárodná banka Slovenskapeter.holicka@nbs.sk
Ing. Rudolf PatakiNárodná banka Slovenskarudolf.pataki@nbs.sk
RNDr. Martin Budaj PhD.Národná banka Slovenskamartin.budaj@nbs.sk
Ing. Jozef JergaNárodná banka Slovenskajozef.jerga@nbs.sk
Ing. Branislav KopkášNárodná banka Slovenskabranislav.kopkas@nbs.sk
Ing. Iveta Behúňová tajomníkNárodná banka Slovenskaiveta.behunova@nbs.sk
Ing. Eva HorváthováSlovenská banková asociácia (SBA)eva.horvathova@sbaonline.sk
Ing. Juraj MatejovičSlovenská sporiteľňa, a.s. (SBA)matejovic.juraj@slsp.sk
Ing. Michaela VolenskáVÚB banka, a.s. (SBA)mvolenska@vub.sk
Bc. Katarína SóosTatrabanka, a.s. (SBA)katarina_soos@tatrabanka.sk
Ing. Soňa RyšaváČeskoslovenská obchodná banka, a.s. (SBA)srysava@csob.sk
Mgr. Renáta HolienčikováMbank S.A., pobočka zahraničnej banky (SBA)renata.holiencikova@mbank.sk
Ing. Martin PeterMinisterstvo financií SRmartin.peter@mfsr.sk
Ing. Erika StrížencováŠtátna pokladnicaerika.strizencova@pokladnica.sk