sk sk

List of the SIPS payment system participants

List of the payment systems and their participants operated pursuant to the Act on payment services (No. 492/2009 Coll. of 4 November 2009 on payment services and on amendments to certain acts).

Národná banka Slovenska according the Article 54(1)(a) of the Act on payment services maintains the register of payment systems operated pursuant to this Act, including registers of the operators of these payment systems and of the participants in these payment systems.

Payment system: SIPS
Operator:
Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava

Payment system SIPS participants

No. Participant name of
domestic payment service providers
Address IČO1
1. BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR Pribinova 4, 811 09 Bratislava 36 869 856
2. mBank S.A., pobočka zahraničnej banky Pribinova 10, 811 09 Bratislava 36 819 638
3. Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava 30 805 066
4. ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s. Žižkova 11, 811 02 Bratislava 35 799 200
5. EXIMBANKA SR Grösslingova 1, 813 50 Bratislava 35 722 959
6. Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky Kollárovo námestie 15, 811 06 Bratislava 36 869 376
7. J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava 35 964 693
8. Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky Hodžovo námestie 1A, 811 06 Bratislava 47 231 564
9. Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 30 844 789
10. Oberbank AG, pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava 36 861 146
11. 365.bank, a.s. Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava 31 340 890
12. Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina 31 575 951
13. Privatbanka, a.s. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 31 634 419
14. Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. Bajkalská 30, 829 48 Bratislava 31 335 004
15. Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 00 151 653
16. Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Štefánikova 27, 814 99 Bratislava 00 682 420
17. Štátna pokladnica Radlinského 32, 810 05 Bratislava 36 065 340
18. Tatra banka, a.s. Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 00 686 930
19. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky Šancová 1/A, 813 33 Bratislava 47 251 336
20. Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 31 320 155
21. Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. Digital Park I, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava 31 351 026
No. Participant name of
foreign payment service providers
Address IČO1
1. Fio banka, a.s. V Celnici 1028/10,
117 21 Praha 1, Česká republika
61 858 374
2. J&T BANKA, a.s., Praha Pobřezní 14, 186 00 Praha 8
Česká republika
47 115 378
3. Max banka a.s. Budova Trimaran,
Na Strži 2097/63
140 00 Praha 4 Česká republika
30 844 789
4. TRINITY BANK a.s. Senovážné náměstí 1375/19 Praha, Česká republika 00 300 341
5. PPF banka a.s. Evropská 2690/17 Praha 6
Česká republika
00 300 350
6. MONETA Money Bank a.s. Vyskočilova 1442/1b, 140 00 Praha 4
Česká republika
25 672 720

1) IČO – identification number of business subject