en en

Zoznam účastníkov platobného systému SIPS

Zoznam platobných systémov a ich účastníkov prevádzkovaných podľa zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná banka Slovenska podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vedie zoznamy platobných systémov prevádzkovaných podľa tohto zákona, vrátane zoznamu prevádzkovateľov a účastníkov týchto platobných systémov.

Platobný systém: SIPS

Prevádzkovateľ: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava

Účastníci platobného systému SIPS:

P.č.Obchodné meno
domáci poskytovatelia platobných služieb
AdresaIČO
1.BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SRPribinova 4, 811 09 Bratislava36 869 856
2.mBank S.A., pobočka zahraničnej bankyPribinova 10, 811 09 Bratislava36 819 638
3.Československá obchodná banka, a.s.,Žižkova 11, 811 02 Bratislava30 805 066
4.EXIMBANKA SRGrösslingova 1, 813 50 Bratislava35 722 959
5.Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej bankyKollárovo námestie 15, 811 06 Bratislava36 869 376
6.J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej bankyLamačská cesta 3, 841 04 Bratislava35 964 693
7.Komerční banka Bratislava, a.s., pobočka zahraničnej bankyHodžovo námestie 1A, 811 06 Bratislava47 231 564
8.Národná banka SlovenskaImricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava30 844 789
9.Oberbank AG, pobočka zahraničnej banky
v Slovenskej republike
Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava36 861 146
10.365.bank, a.s.Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava31 340 890
11.Prima banka Slovensko, a.s.Hodžova 11, 010 11 Žilina31 575 951
12.Privatbanka, a.s.Einsteinova 25, 851 01 Bratislava31 634 419
13.Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.Bajkalská 30, 829 48 Bratislava31 335 004
14.Slovenská sporiteľňa, a.s.Tomášikova 48, 832 37 Bratislava00 151 653
15.Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.Štefánikova 27, 814 99 Bratislava00 682 420
16.Štátna pokladnicaRadlinského 32, 810 05 Bratislava36 065 340
17.Tatra banka, a.s.Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava00 686 930
18.UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej bankyŠancová 1/A, 813 33 Bratislava47 251 336
19.Všeobecná úverová banka, a.s.Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava31 320 155
20.Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.Digital Park I, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava31 351 026
P.č.Obchodné meno
zahraniční poskytovatelia platobných služieb
AdresaIČO
1.Fio banka, as.V Celnici 1028/10,
117 21 Praha 1, Česká republika
61 858 374
2.J&T BANKA, a.s., PrahaPobřežní 14, 186 00 Praha 8, Česká republika47 115 378
3.Max banka a.s.Budova Trimaran, Na Strži 2097/63 140 00 Praha 4 Česká republika30 844 789
4.TRINITY BANK a.s.Senovážné náměstí 1375/19 Praha Česká republika00 300 341
5.PPF banka a.s.Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6, Česká republika00 300 350
6.MONETA Money Bank a.s.Vyskočilova 1442/1b, 140 00 Praha 4, Česká republika25 672 720
7.Air bank a.s. Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6, Česká republika 29 045 371