sk sk

List of TARGET-SK participants

Logo of TARGET2

List of TARGET-SK participants according to the Article 54(1)(a) of the Act no. 492/2009 Coll. on payment services and on amendments to certain acts, as amended.

Operator: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
List valid from: 27th of november 2023

Direct participants of TARGET-SK:

No. Participant name Address IČO1
1. BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR Pribinova 4, 811 09 Bratislava 36 869 856
2. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky Twin city A, Karadžičova 2, 811 09 Bratislava 47 258 713
3. mBank S.A., pobočka zahraničnej banky Pribinova 10, 811 09 Bratislava 36 819 638
4. Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky Mlynské nivy 43, 825 01 Bratislava 36 861 260
5. Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava 30 805 066
6. Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina 31 575 951
7. EXIMBANKA SR Grösslingova 1, 813 50 Bratislava 35 722 959
8. Fio banka, a.s. V Celnici 10, 117 21 Praha, Czech Republic 61 858 374
9. Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky Kollárovo námestie 15, 811 06 Bratislava 36 869 376
10. ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky Pribinova 10, 811 09 Bratislava, 30 844 754
11. J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava 35 964 693
12. J&T BANKA, a.s., Praha Pobřežní 14,186 00, Praha 8, CZ 47 115 378
13. Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky Hodžovo námestie 1A, 811 06 Bratislava 47 231 564
14. Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 30 844 789
15. Oberbank AG, pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava 36 861 146
16. 365.BANK A.S. Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava 31 340 890
17. Privatbanka, a.s. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 31 634 419
18. Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. Bajkalská 30, 829 48 Bratislava 31 335 004
19. Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 00 151 653
20. Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Štefánikova 27, 814 99 Bratislava 00 682 420
21. Štátna pokladnica Radlinského 32, 810 05 Bratislava 36 065 340
22. Tatra banka, a.s. Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 00 686 930
23. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky Šancová 1/A, 813 33 Bratislava 47 251 336
24. Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 31 320 155
25. Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. Einsteinová 21, 851 01 Bratislava 31 351 026
26. Česká národní banka Na Příkopě 28, 115 03 Praha, CZ 48 136 450
27. Max banka a.s. Na strži 2097/63, 140 00 Praha, CZ 30 844 789
28. Raiffeisen Bank International AG Slovak Branch, pobocka zahraničnej banky Hodžovo námestie 3/6785, 811 06 Bratislava 50 875 621
29. TRINITY BANK a.s. Celetná 969/40, Staré Město, 110 00 Praha, CZ 00 300 341
30. PPF banka a.s. Evropská 2690/17 Praha 6, CZ 00 300 350
31. MONETA Money Bank a.s. Vyskočilova 1442/1b, Praha 4, 140 00, CZ  
32. PKO BP S.A., pobočka zahraničnej banky Pribinova 10, 811 09 Bratislava 53 060 024
33. Air Bank a.s.  Evropská 2690/17, Praha 6  

Indirect participants of TARGET2-SK:

No. Participant name Address IČO1
There are no indirect participant registered in TARGET2-SK.

Ancillary systems of TARGET2-SK:

No. Participant name Address IČO1
1. Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava 31 338 976
2. SIPS Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava  
3. Nexi Central Europe a.s. Rontgenova 1, PO Box 79, 851 01 Bratislava  
4. Národný centrálny depozitár cenných papierov, a.s. Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava 30 844 789
5. Centrální depozitář cenných papírů, a.s., Rybná 682/14, 110 00 Praha 1, CZ 25 081 489

1) IČO – identification number of business subject