en en

Zoznam účastníkov TARGET-SK

Zoznam účastníkov platobného systému TARGET-SK, ktorý sa uvádza podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ:

Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava

Zoznam platný od: 23. marca 2023

Priami účastníci platobného systému TARGET-SK:

P.č.Obchodné menoAdresaIČO
1.BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SRPribinova 4, 811 09 Bratislava36 869 856
2.BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej bankyTwin city A, Karadžičova 2, 811 09 Bratislava47 258 713
3.mBank S.A., pobočka zahraničnej bankyPribinova 10, 811 09 Bratislava36 819 638
4.Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej bankyMlynské nivy 43, 825 01 Bratislava36 861 260
5.Československá obchodná banka, a.s.,Michalská 18, 815 63 Bratislava30 805 066
6.ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.Radlinského 10, 813 23 Bratislava35 799 200
7.Prima banka Slovensko, a.s.Hodžova 11, 010 11 Žilina31 575 951
8.EXIMBANKA SRGrösslingova 1, 813 50 Bratislava35 722 959
9.Fio banka, a.s.V Celnici 10, 117 21 Praha, Česká republika61 858 374
10.Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej bankyKollárovo námestie 15, 811 06 Bratislava36 869 376
11.ING Bank N.V., pobočka zahraničnej bankyPribinova 10, 811 09 Bratislava,30 844 754
12.J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej bankyLamačská cesta 3, 841 04 Bratislava35 964 693
13.J&T BANKA, a.s., PrahaPobřežní 14,186 00, Praha 8, ČR47 115 378
14.Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej bankyHodžovo námestie 1A, 811 06 Bratislava47 231 564
15.Národná banka SlovenskaImricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava30 844 789
16.Oberbank AG, pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republikePrievozská 4/A, 821 09 Bratislava36 861 146
17.365.BANK A.S.Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava31 340 890
18.Privatbanka, a.s.Einsteinova 25, 851 01 Bratislava31 634 419
19.Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.Bajkalská 30, 829 48 Bratislava31 335 004
20.Slovenská sporiteľňa, a.s.Tomášikova 48, 832 37 Bratislava00 151 653
21.Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.Štefánikova 27, 814 99 Bratislava00 682 420
22.Štátna pokladnicaRadlinského 32, 810 05 Bratislava36 065 340
23.Tatra banka, a.s.Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava00 686 930
24.UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej bankyŠancová 1/A, 813 33 Bratislava47 251 336
25.Všeobecná úverová banka, a.s.Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava31 320 155
26.Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.Einsteinová 21, 851 01 Bratislava31 351 026
27.Česká národní bankaNa Příkopě 28, 115 03 Praha, ČR48 136 450
28.Max banka a.s.Na strži 2097/63, 140 00 Praha ČR30 844 789
29.Raiffeisen Bank International AG Slovak Branch, pobočka zahranicnej bankyHodžovo námestie 3/6785, 811 06 Bratislava50 875 621
30.TRINITY BANK a.s.Senovážné náměstí 1375/19 Praha, ČR00 300 341
31.PPF banka a.s.Evropská 2690/17 Praha 6, ČR00 300 350
32.MONETA Money Bank, a.s.Vyskočilova 1442/1b, Praha 4, 140 00, ČR 
33.PKO BP S.A., pobočka zahraničnej bankyPribinova 10, 811 09 Bratislava53 060 024

Pridružené systémy TARGET-SK:

P.č.Obchodné menoAdresaIČO
1.Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava31 338 976
2.SIPSImricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 
3.Nexi Central Europe, a.s.Röntgenova 1, PO Box 79, 851 01 Bratislava 
4.Centrální depozitář cenných papírů, a.s.Rybná 682/14, 110 00 Praha 1, ČR25 081 489