en en

Komuniké z 10. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (9. marca 2010) sa uskutočnilo 10. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila oznámenie o vydaní strieborných zberateľských mincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia narodenia Martina Kukučína.
Zberateľská minca bude vyrazená zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov striebra a 100 dielov medi. Jej hmotnosť bude 18 gramov a priemer 34 milimetrov. Výtvarný návrh mince je dielom dvoch autorov; Miroslava Rónaia, ktorý je autorom lícnej strany mince a Mgr. art. Petra Valacha, ktorý vytvoril jej rubovú stranu. Razbu strieborných zberateľských mincí bude realizovať Mincovňa Kremnica, š. p., a do predaja sa dostanú v máji 2010.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovuje vzor formulára o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy.
Cieľom opatrenia je stanovenie vzoru formulára, ktorý by mal potenciálnemu poistníkovi napomôcť pri rozhodovaní, či poistnú zmluvu uzavrie resp., či mu vôbec uvedený poistný produkt vyhovuje. Formulár by tak mal obsahovať základný prehľad podmienok uzavretia poistnej zmluvy. Tento prehľad by mal byť vyhotovený formou, ktorej poistník porozumie a ktorá by mu poskytla prehľad najdôležitejších dojednaní návrhu poistnej zmluvy, všeobecných poistných podmienok, osobitných poistných podmienok a iných dokumentov, ktoré by mal poistník pred uzavretím zmluvy zvážiť. Opatrenie v prílohe stanovuje vzor tohto formulára ako pomerne otvorený dokument, ktorý umožňuje subjektu, ktorý uvedený formulár bude poistníkovi predkladať, vyhotoviť formulár tak, aby postihol špecifiká konkrétneho poistného produktu.
Opatrenie nadobudne účinnosť 1. apríla 2010.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o systéme vnútornej kontroly a o činnosti útvaru vnútorného auditu poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne.
Cieľom opatrenia je stanovenie podrobností základného právneho rámca systému vnútorného auditu poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne ako aj úprava podrobností o základných právomociach útvaru vnútorného auditu poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne. Opatrenie by malo poisťovniam napomôcť rozvoju budovania systému vnútornej kontroly a zároveň stanovuje akýsi minimálny štandard, ktorý v rámci oblasti úpravy majú poisťovne napĺňať. Výsledkom aplikácie tohto opatrenia by mala byť vyššia kvalita procesov a činností v rámci poisťovní.
Opatrenie nadobudne účinnosť 1. apríla 2010.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.