en en

Výroky právoplatných rozhodnutí

Dátum vydania Subjekt Číslo rozhodnutia Dátum nadobudnutia právoplatnosti