en en

Konferencie a podujatia

30. výročie prijatia Zákona o Národnej banke Slovenska

medzinárodná právnická vedecká konferencia

Dátum podujatia:
24.11.2022

Registrácia:
13.11.2022