en en

Bankovky a mince

Slovenská republika sa 1. januára 2009 stala v poradí šestnástou krajinou eurozóny, v ktorej bola pôvodná národná mena nahradená spoločnou európskou menou eurom (Zákon č. 659/2008 Z. z.). Od tohto obdobia sa  eurobankovky a euromince, vrátane zberateľských euromincí vydaných Národnou bankou Slovenska pri všetkých hotovostných peňažných platbách stali na území Slovenskej republiky zákonnými platidlami (Oznámenie NBS č. 308/2008 Z. z.) a nahradili slovenské korunové bankovky a mince, ktorých platnosť skončila 16. januára 2009 (Vyhláška NBS č. 387/2008 Z. z.)

Eurobankovky 1. série2. série (séria Európa) a euromince (okrem zberateľských) sú zákonným platidlom vo všetkých krajinách eurozóny a tiež v niektorých ďalších krajinách, v ktorých sa môžu používať so súhlasom Európskeho spoločenstva a sú platné bez časového obmedzenia.