en en

Štrukturálne výzvy

Správa monitoruje dobiehanie životnej úrovne vyspelejších krajín, konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky a identifikuje najzávažnejšie štrukturálne výzvy slovenskej ekonomiky.

Zároveň prostredníctvom špeciálnych vydaní sa bude hlbšie venovať vybraným oblastiam, ktoré reflektujú aktuálne štrukturálne otázky slovenskej ekonomiky.

Za obdobieDátumPublikácia
202212. 7. 2022
20215. 5. 2021Štrukturálne výzvy 2021
Tabuľková príloha
Prezentácia
Video
mailinglist

Mailing list: prípade záujmu o zasielanie informácií o vydaní publikácií sa prihláste do mailing listu NBS.