en en

Výročná správa

Publikácie, Výročná správa

Výročná správa Národnej banky Slovenska obsahuje hodnotenie ekonomického a menového vývoja za daný rok aj aktivít Národnej banky Slovenska za všetky oblasti jej činnosti. Jej súčasťou je aj správa nezávislého audítora a účtovná závierka Národnej banky Slovenska.

Výročná správa je publikovaná v slovenskom a anglickom jazyku.

Výročná správa NBS 2022

9.4 MB

Mailing list: V prípade záujmu o zasielanie informácií o vydaní publikácií sa prihláste do mailing listu NBS.