en en

Harmonogram rokovaní BR NBS

2022

Január 11. 1. 2022 25. 1. 2022 * 
Február 8. 2. 2022 * 22. 2. 2022 
Marec  15. 3. 2022 29. 3. 2022
Apríl
 11. 4. 2022  26. 4. 2022
Máj 10. 5. 2022 24. 5. 2022 
Jún 6. 6. 2022 20. 6. 2022 
Júl 12. 7. 2022 26. 7. 2022
August    23. 8. 2022 
September  5. 9. 2022   27. 9. 2022
Október  11. 10. 2022  25. 10. 2022 
November  8. 11. 2022  21. 11. 2022 
December  6. 12. 2022  19. 12. 2022 
* Z rokovania Bankovej rady NBS nebolo vydané komuniké

Dátum poslednej aktualizácie: 23. 11. 2022