en en

Rýchle komentáre

Rýchle komentáre poskytujú aktuálne informácie o dianí v ekonomike, v oblasti cien a na trhu práce. Pripravujú sa bezprostredne po zverejnení vybraných makroekonomických ukazovateľov (inflácia, nezamestnanosť, ceny nehnuteľností, rýchly odhad HDP a zamestnanosti).

Rýchle komentáre nie sú oficiálnym stanoviskom Národnej banky Slovenska. Prezentujú názory analytikov úseku meny, štatistiky a výskumu (ÚMS).

Dátum Názov

Mailing list: V prípade záujmu o zasielanie informácií o vydaní publikácií sa prihláste do mailing listu NBS.