en en

Platobné systémy

V zmysle ustanovení § 45 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Národná banka Slovenska prevádzkuje dva platobné systémy:

TARGET2-SK – od prijatia meny euro na Slovensku ide o jediný platobný systém hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase (RTGS) v Slovenskej republike. TARGET2-SK je názov slovenského komponentu, ktorý je súčasťou celoeurópskeho systému TARGET2, ktorý vlastnia a prevádzkujú centrálne banky Eurosystému. TARGET2 spracováva a vyrovnáva medzibankové a klientske platobné príkazy svojich účastníkov v mene euro, ako aj platby súvisiace s výkonom menovej politiky Eurosystému na účtoch vedených v centrálnych bankách.

SIPS – je retailový platobný systém určený na spracovanie klientskych platieb. Platobný systém SIPS je pripojený na systém STEP2 a zabezpečuje pre svojich účastníkov spracovanie klientskych SEPA platieb nielen na území Slovenskej republiky, ale aj v rámci celého Európskeho hospodárskeho priestoru. Platobný systém SIPS je pridruženým systémom platobného systému TARGET2, čo znamená, že výsledky jeho spracovania sú finančne vyrovnávané na účtoch účastníkov vedených v systéme TARGET2.