en en

Kontakty

Pokladničné hodiny centrálnej pokladnice ústredia NBS pre verejnosť:
pondelok – piatok: 7.30 h – 12.00 h 
Expozitúry: Adresy a pokladničné hodiny

Podateľňa:
pondelok – štvrtok: 8.00 h – 16.00 h
piatok: 8.00 h – 14.45 h
V mesiacoch júl a august je podateľňa otvorená od 8.00 h do 14.30 h.

Archív NBS:
utorok – štvrtok: 9.00 h – 12.00 h, 12.45 h – 15.00 h
V mesiacoch júl, august a september je archív pre verejnosť uzatvorený.

Adresa ústredia:
Národná banka Slovenska
Telefón: 02/5787 1111
Imricha Karvaša 1Fax: 02/5787 1100
813 25 Bratislava
Ochrana finančného spotrebiteľa:
Kontakt na podanie sťažnosti na konanie finančnej inštitúcieRiešenie sťažnosti – formulár
E-mailové kontakty:
Kontakt pre verejnosť:info@nbs.sk
Webová stránka – technické pripomienky:webmaster@nbs.sk
Sekretariát guvernéra:guverner@nbs.sk
Kontakt pre médiá:press@nbs.sk
Žiadosti v zmysle zákona o slobode informácií:infozakon@nbs.sk
Múzeum mincí a medailí Kremnica:muzeum@nbs.sk
Knižnica:centralna.kniznica@nbs.sk
Voľné pracovné miesta:kariera@nbs.sk
Archív:archiv@nbs.sk
Medzirezortné pripomienkové konanie:oznamopk@nbs.sk


Informácie o spôsobe spracovávania osobných údajov v NBS nájdete na našej webovej stránke Ochrana osobných údajov.

 • Identifikačné údaje a čísla účtov

  SWIFT: NBSB SK BX
  IČO: 30844789
  DIČ: 2020815654
  IČ DPH: SK2020815654

  Číslo účtu pre úhradu poplatkov za úkony: IBAN: SK87 0720 0000 0000 0000 2516
  Číslo účtu pre úhradu príspevkov spoločnosti: IBAN: SK12 0720 0000 0000 0000 2508

 • Doručovanie podaní v elektronickej podobe

  NBS prijíma elektronické zásielky v dátových formátoch:
  – Textové súbory – docx, rtf, odt, xlsx, ods, txt, html, pdf
  – Grafické súbory – jpg, tiff, png
  – Audio a video súbory – mp3, mp4
  – Kompresia súborov – zip
  – Kontajner údajov – xml
  – Dokumenty podpísané elektronickým podpisom – asics, scs, asice, sce, xzep, zep

  NBS považuje za nedoručený taký záznam, ktorý
  – obsahuje škodlivý kód alebo škodlivý počítačový program,
  – nie je možné zobraziť používateľsky zrozumiteľným spôsobom (záznam je šifrovaný, poškodený a podobne),
  – je vyhotovený v inom dátovom formáte ako je uvedené.

  Odosielateľ chybného elektronického záznamu bude o tejto skutočnosti informovaný v prípade, ak z elektronickej zásielky bude možné zistiť jeho elektronickú adresu.