en en

Kľúčové úrokové sadzby ECB

Úroková sadzba pre hlavné refinančné operácie sa považuje za základnú úrokovú sadzbu ECB podľa § 17 ods 1 Zákona o zavedení meny euro v Slovenskej republike (Zákon č. 659/2007 Z. z. a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov SR).

Jednodňové refinančné operácie môžu využiť protistrany na čerpanie jednodňovej pôžičky od Eurosystému za úrokovú sadzbu vyššiu ako je úroková sadzba pre hlavné refinančné operácie.

V hlavných refinančných operáciách si môžu protistrany požičať likviditu od Eurosystému oproti zábezpeke na týždeň, za túto vopred stanovenú úrokovú sadzbu.

Jednodňové sterilizačné operácie, tzv. depozitná facilita, môžu protistrany použiť na jednodňový vklad v Eurosystéme za úrokovú sadzbu nižšiu ako je úroková sadzba pre hlavné refinančné operácie.

Platné odJednodňové refinančné operácieHlavné refinančné operácieJednodňové sterilizačné operácie
12.6.20244,50 %4,25 %3,75 %
20.9.20234,75 %4,50 %4,00 %
2.8.20234,50 %4,25 %3,75 %
21.6.20234,25 %4,00 %3,50 %
10.5.20234,00 %3,75 %3,25 %
22.3.20233,75 %3,50 %3,00 %
8.2.20233,25 %3,00 %2,50 %
21.12.20222,75 %2,50 %2,00 %
2.11.20222,25 %2,00 %1,50 %
14.9.20221,50 %1,25 %0,75 %
27.7.20220,75 %0,50 %0,00 %
18.9.20190,25 %0,00 %-0,50 %
16.3.20160,25 %0,00 %-0,40 %
9.12.20150,30 %0,05 %-0,30 %
10.9.20140,30 %0,05 %-0,20 %
11.6.20140,40 %0,15 %-0,10 %
13.11.20130,75 %0,25 %0,00 %
8.5.20131,00 %0,50 %0,00 %
11.7.20121,50 %0,75 %0,00 %
14.12.20111,75 %1,00 %0,25 %
9.11.20112,00 %1,25 %0,50 %
13.7.20112,25 %1,50 %0,75 %
13.4.20112,00 %1,25 %0,50 %
13.5.20091,75 %1,00 %0,25 %
8.4.20092,25 %1,25 %0,25 %
11.3.20092,50 %1,50 %0,50 %
21.1.20093,00 %2,00 %1,00 %
1.1.20093,00 %2,50 %2,00 %

Historický časový rad sadzieb ECB

144.68 kB

Dátum poslednej aktualizácie 6. jún 2024