en en

Správa o činnosti Inovačného hubu NBS

Publikácie, Správa o činnosti Inovačného hubu NBS

V súvislosti s nárastom počtu inovatívnych spoločností vo finančných službách v posledných rokoch je celosvetovým trendom budovanie kontaktných miest orgánov dohľadu, známych pod názvom inovačný hub.

Výročná správa o činnosti Inovačného hubu NBS sumarizuje fungovanie inovačného hubu za obdobie od apríla do marca ďalšieho roka. Prvý krát bola publikovaná v máji 2020.

Správa o činnosti inovačného hubu a regulačného sandboxu Národnej banky Slovenska 2022

540.15 kB

Správa o činnosti Inovačného hubu Národnej banky Slovenska apríl 2021 – marec 2022

513.3 kB

Správa o činnosti Inovačného hubu Národnej banky Slovenska apríl 2020 – marec 2021

672.13 kB

Správa o činnosti Inovačného hubu Národnej banky Slovenska 05/2020

617.15 kB