en en

Správa o finančnej stabilite

Ucelené hodnotenie trendov vo finančnom sektore a ekonomike s dôrazom na riziká pre finančnú stabilitu

Publikácie, Správa o finančnej stabilite
Správa o finančnej stabilite – máj 2024

Ani pri vyšších sadzbách nerastú zlyhania úverov. Zdrojom rizika je najmä geopolitika, obavy o vývoj verejných financií a sektor komerčných nehnuteľností. Poskytovanie nových úverov ovplyvňujú zvýšené úrokové sadzby. Odolnosť bankového sektora sa ďalej zvýšila, makroprudenciálna politika NBS sa nemení.