en en

Správa o finančnej stabilite

Ucelené hodnotenie trendov vo finančnom sektore a ekonomike s dôrazom na riziká pre finančnú stabilitu

Publikácie, Správa o finančnej stabilite
Správa o finančnej stabilite – november 2023

Produkcia hypoték aj úverov podnikom sa v priebehu roka 2023 stabilizovala na mierne zníženej úrovni. Domácnosti aj podniky dokážu splácať úvery aj pri vyšších sadzbách. Kľúčovým faktorom však bude ekonomický vývoj. Bankový sektor zostáva odolný s dostatočnou mierou kapitálu aj likvidity.