en en

Správa o finančnej stabilite

Ucelené hodnotenie trendov vo finančnom sektore a ekonomike s dôrazom na riziká pre finančnú stabilitu

Publikácie, Správa o finančnej stabilite
Správa o finančnej stabilite – november 2022

Zdrojom neistoty je kombinácia inflácie, rastúcich sadzieb, vojny a slabnúcej ekonomiky. To môže spôsobiť zhoršenie finančnej situácie časti podnikov a domácností ako aj štruktúry financovania sa bánk, ale zároveň aj zmierniť riziká spojené s rastom zadlženosti.