en en

Správa o finančnej stabilite

Ucelené hodnotenie trendov vo finančnom sektore a ekonomike s dôrazom na riziká pre finančnú stabilitu

Publikácie, Správa o finančnej stabilite
Správa o finančnej stabilite – máj 2023

Dopyt po hypotékach aj po podnikových úveroch sa znižuje. Rastúce náklady a úrokové sadzby zhoršujú situáciu dlžníkov. Najcitlivejší je sektor komerčných nehnuteľností. Väčšina domácností by však svoje dlhy mala zvládnuť. Banky sú aj vďaka dobrej ziskovosti naďalej odolné.