en en

Správa o finančnej stabilite

Ucelené hodnotenie trendov vo finančnom sektore a ekonomike s dôrazom na riziká pre finančnú stabilitu

Správa o finančnej stabilite – máj 2022

Finančná stabilita zostáva vysoká, ale pribudli nové riziká.

Podniky aj domácnosti sú vystavené zvýšenému riziku.

NBS čiastočne upraví podmienky pre úvery zasahujúce do dôchodku.