en en

Mesačné, kumulatívne a ročné prehľady NBS

voči slovenskej korune

Hodnoty v tabuľkách majú len informatívny charakter.